Onderwijsdoelen en inhoudslijnen

13 oktober 2020

Kerndoelen, leerdoelen, lesdoelen: wat bedoelen we er eigenlijk precies mee? En hoe verhouden die zich tot de inhoudslijnen voor de verschillende leergebieden?

Kerndoelen, leerdoelen en lesdoelen

Kerndoelen zijn wettelijk vastgestelde doelen. Deze beschrijven wat leerlingen eind groep 8 moeten kennen en kunnen. We hebben er 58, verdeeld over verschillende leergebieden. Deze vind je in het kerndoelenboekje basisonderwijs.

Als leerkracht werk je in jouw groep toe naar deze kerndoelen door zicht te hebben op de inhoudslijnen van een leergebied en het stellen van leerdoelen binnen een inhoudslijn. In je les formuleer je een lesdoel waarmee je werkt aan een specifiek leerdoel. Je kunt dus meerdere
lessen aan hetzelfde leerdoel werken met verschillende lesdoelen.

Stappenplan_wereldorientatie

Inhoudslijnen

De inhoudslijnen voor het primair onderwijs geven een overzicht wat aan bod kan komen bij een leergebied. Op Leerplan in Beeld van SLO vind je een voorbeeldmatige invulling van de kerndoelen opgedeeld in
verschillende fasen.

Inhoudslijnen wereldoriëntatie

Inhoudslijnen po kunstzinnige oriëntatie

Inhoudslijnen Nederlands

Inhoudslijnen bij Rekenen-Wiskunde