Onderwijsdoelen en inhoudslijnen

7 december 2020

Als je in samenhang wilt werken, is het stellen van doelen essentieel.
Maar wat bedoelen we precies met kerndoelen, leerdoelen en lesdoelen? En hoe verhouden die zich tot de inhoudslijnen van de verschillende leergebieden?

Om samenhang aan te kunnen brengen, is het belangrijk om te weten wat er in een leerjaar aan bod komt." Lissa Brugmans, leerkracht groep 8

Kerndoelen, leerdoelen en lesdoelen

Kerndoelen zijn wettelijk vastgestelde doelen. Deze beschrijven wat leerlingen eind groep 8 moeten kennen en kunnen. We hebben er 58, verdeeld over verschillende leergebieden.

Als leerkracht werk je in jouw groep toe naar deze kerndoelen door zicht te hebben op de inhoudslijnen van een leergebied en het stellen van leerdoelen binnen een inhoudslijn. In je les formuleer je een lesdoel waarmee je werkt aan een specifiek leerdoel. Je kunt dus meerdere
lessen aan hetzelfde leerdoel werken met verschillende lesdoelen.

Stappenplan_wereldorientatie

Inhoudslijnen

Lesdoelen staan vaak beschreven in methodes; leerdoelen meestal niet. De inhoudslijnen op Leerplan in Beeld van SLO kunnen je helpen bij het opstellen van een leerdoel bij je les. Deze geven een overzicht van wat aan bod kan komen bij een leergebied.

Inhoudslijnen wereldoriëntatie

Inhoudslijnen po kunstzinnige oriëntatie

Inhoudslijnen Nederlands

Inhoudslijnen bij Rekenen-Wiskunde