vormen van samenhang

19 november 2020

Op basisschool Het Talent is het team overgestapt op thematisch onderwijs. Op O.B.S. De Vlinder gebruiken ze begrijpend leesstrategieën bij aardrijkskunde. En De Achtbaan geeft bij iedere les ‘expliciete directe instructie’. Alle drie de scholen werken aan vormen van samenhang, maar op een heel verschillende manier.

Vormen van samenhang

Er zijn verschillende vormen van samenhang. Deze zijn grofweg te verdelen in a) inhoudelijke samenhang en b) samenhang in werkwijze. De samenhang waarop wij ons richten is inhoudelijke samenhang.

figuur Vormen van Samenhang

Het lijkt erop dat het versterken van samenhang, in welke vorm dan ook, altijd een goed idee is. Toch kun je dat niet zomaar zeggen. Over de effecten op de leeropbrengsten van leerlingen weten we het één en ander uit onderzoek. Maar toch weten we veel ook niet.

Wat bedoelen we precies met samenhang in het onderwijs? Welke vormen zijn er? En wat vertelt onderzoek ons over de effectiviteit van inhoudelijke samenhang?

Wat we wel weten is dat de leeropbrengsten verschillen per school. Dat hangt sterk samen met de mate van vakexpertise van leerkrachten. Daarnaast is het ook belangrijk dat zowel schoolleiding als leraren weten wat ze doen en waarom ze het doen. (Wilschut & Pijls, 2018).


zie ook

Wil je meer lezen over vormen van samenhang? Lees dan verder op de themapagina Samenhang in het curriculum