kunstzinnige oriëntatie

19 november 2020

Bij kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen kennis met hoe mensen door middel van kunst en cultuur vorm en betekenis geven aan hun bestaan.

Kunstzinnige oriëntatie en vakgebieden

Leerlingen oriënteren zich op kunst en cultuur met dans, theater, muziek, beeldende vorming en cultureel erfgoed. Ze komen in aanraking met kunst en cultuur binnen en buiten de school, bijvoorbeeld door een voorstelling of een kunstenaar in de klas. Ze leren nadenken en praten over kunst vanuit verschillende perspectieven. Door het maken met hun handen, lichaam, instrumenten en hoofd, geven leerlingen betekenis aan de wereld om hen heen. De vakken zijn gericht op artistieke expressie en ontwikkeling van creativiteit. Kenmerkend hierbij is dat leerlingen zich laten inspireren, experimenteren, verbeeldingskracht gebruiken, technieken en vaardigheden beheersen en reflecteren op het werk- en leerproces.

Op de pagina Kunstzinnige oriëntatie PO vind je hierover meer informatie.

Inhoudslijnen kunstzinnige oriëntatie

De inhoudslijnen geven een overzicht wat aan bod kan komen bij elk vak:

Op Leerplan in Beeld vind je per inhoudslijn aan welke leerdoelen je kunt werken voor groep 1-3 (fase 1), groep 4-6 (fase 2) en groep 7-8 (fase 3).


link

De aanbodsdoelen per inhoudslijn vind je op de website Leerplan in Beeld.