wereldoriëntatie

14 april 2021

Wereldoriëntatie gaat over het verkennen van en omgaan met jezelf en de wereld.

wereldorientatie

Wereldoriëntatie en vakgebieden

Als je in samenhang wilt werken, is het belangrijk om kennis te hebben van de verschillende vakgebieden en hun inhouden.

Bij wereldoriëntatie staan deze vakgebieden centraal:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • natuurkunde
 • techniek

Met wereldoriëntatie leren kinderen over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij, ver weg en dichtbij, nu, vroeger en later. Ook leren leerlingen om die kennis toe te passen in de praktijk door middel van techniek en vaardigheden.

Op de pagina Wereldoriëntatie PO vind je hierover meer informatie.

Inhoudslijnen wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie is het aanbod verdeeld in de volgende inhoudslijnen:

 • Jezelf en de ander
 • De samenleving
 • de ruimte om je heen
 • Planten, dieren en de mens
 • Tijd
 • Verschijnselen uit natuurkunde en techniek

Op de pagina inhoudslijnen oriëntatie op jezelf en de wereld vind je per inhoudslijn aan welke leerdoelen je kunt werken voor groep 1-3 (fase 1), groep 4-6 (fase 2) en groep 7-8 (fase 3).

Een schoolvoorbeeld

Bij de Haagse Scholen hebben ze al ervaring met werken in samenhang. Je kunt hier de website met allerlei uitgewerkte Natuur & Techniek lessen bekijken die zich goed lenen om ook te werken aan rekenen-wiskunde en taal. Kijk bijvoorbeeld eens naar de les 'Vliegen kan op veel manieren' waarin zowel techniek als taal aan bod komen.


link

De aanbodsdoelen per inhoudslijn vind je hier.