wereldoriëntatie

13 oktober 2020

Wereldoriëntatie gaat over het verkennen van en omgaan met jezelf en de wereld.

wereldorientatie

Wereldoriëntatie en vakgebieden

Verschillende vakgebieden/disciplines staan centraal bij wereldoriëntatie:

  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • biologie
  • natuurkunde
  • techniek

Met wereldoriëntatie leren kinderen over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij, ver weg en dichtbij, nu, vroeger en later. Ook leren leerlingen om die kennis toe te passen in de praktijk door middel van techniek en vaardigheden.

Op de pagina Wereldoriëntatie PO vind je hierover meer informatie.

Inhoudslijnen wereldoriëntatie

Je werkt binnen wereldoriëntatie aan de volgende inhoudslijnen:

Op Leerplan in Beeld vind je per inhoudslijn aan welke aanbodsdoelen je kunt werken voor groep 1-3 (fase 1), groep 4-6 (fase 2) en groep 7-8 (fase 3).


link

De aanbodsdoelen per inhoudslijn vind je op de website Leerplan in Beeld.