Meertaligheid

25 april 2023

Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang

Een digitale handreiking met informatie over tweetaligheid voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

De Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang draagt bij aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers die zich inzetten voor de taalontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. De taalontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijke voorspeller voor hun taalvaardigheid op latere leeftijd en hun schoolsucces zo blijkt uit onderzoek (Dickinson & Porche, 2011; Ramsook, Welsh, & Bierman, 2019). Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge (meertalige) kinderen is gebaat bij een goed begrip van wat meertaligheid is en hoe het een rol kan spelen in de algemene ontwikkeling van een kind.

De Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang wil een bijdrage leveren aan een beter en realistisch begrip bij pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen in de kinderopvang, zoals locatiemanagers en pedagogisch coaches, van wat het voor kinderen en hun ouders betekent om meertalig te zijn.

Om dit te bereiken, is wetenschappelijke kennis over meertalige taalontwikkeling toegankelijk gemaakt voor de praktijk en vertaald naar praktische adviezen. Hoewel deze toolbox primair is gericht op professionals in de kinderopvang, bereikt het indirect ook ouders, door pedagogisch medewerkers te informeren over de adviezen die zij aan ouders kunnen geven over meertalige ontwikkeling.

Wil je meer weten over meertaligheid? Op deze pagina vind je meer bruikbare informatie en activerende werkvormen, ook interessant voor professionals in de kinderopvang.