Zoeken van opdrachten

5 september 2022

Bij het zoeken van opdrachten kan de volgende werkwijze worden gevolgd:

  • Maak een keuze uit beschikbare opdrachten
  • Beoordeel de opdracht aan de hand van de check​list.
  • Als de opdracht niet bruikbaar genoeg is, maar je wilt deze toch gebruiken kun je de opdracht aanpassen.

Waar zijn opdrachten te vinden?

De opdrachten kunnen afkomstig zijn uit een biologiemethode en gezocht worden op internet.
Opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden zijn bijvoorbeeld te vinden op:

Voorbeeldopdrachten

Opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden kunnen allerlei vormen aannemen. Een kleine greep:

Kegeltjes

Bedenk een eenvoudige manier om de onderlinge afstand tussen de kegeltjes in de gele vlek te bepalen. Ga als voorbereiding na wat je hiervoor moet weten en zoek dat zo nodig op. Probeer je ideeën ook uit. Schrijf uiteindelijk een (natuurwetenschappelijk) verslag over dit project.
Dit voorbeeld komt uit de de publicatie 'Slimme opdrachten' (Morelis, 2004)

Concept Cartoons

Concept cartoons zijn meerkeuzevragen in de vorm van een dialoog met plaatje. De uitspraken die de figuren doen, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar preconcepten van leerlingen. Vaak zijn meer antwoorden (gedeeltelijk) goed. Ondanks dat het in de dialoog wel om een wetenschappelijk onderwerp gaat, wordt voor de afbeelding een alledaagse situatie gebruikt. Concept cartoons worden gebruikt als start voor onderzoekend leren (Naylor & Keogh, 2000; 2013).

Lesbrief: Hoera een meisjes (docx, 634 kB)

Uilen en muizen

Uit de biologiemethode Nectar hv versie 4, deel 2a, werkboek bladzijde 135, opdracht 18 en 19 wordt de leerling gevraagd om te vergelijken en verwachtingen uit te spreken over aantallen uilen en kerkmuizen aan de hand van bronnen. Handelingen als ´vergelijken´ en ´verwachtingen uitspreken´ zijn voorbeeldwoorden waarop je kunt zoeken naar opdrachten.

Hooikoorts

In de methode Biologie voor jou, kgt versie 6, deel 1b, werkboek bladzijde 74 wordt de vraag gesteld of hooikoorts wordt veroorzaakt door insectenbloemen of windbloemen. Het ´zoeken van een oorzaak´ is een handeling die aangeeft dat je hier te maken kunt hebben met een hogere denkvaardigheid.