Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Start nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs

De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. De samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zullen ongetwijfeld veel vragen van onze flexibiliteit, creativiteit en vermogen tot samenwerking. Hoe bereiden basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal op deze uitdagingen voor? Lees meer

Brief Toekomstgericht funderend onderwijs naar Tweede Kamer

Met de brief Toekomstgericht funderend onderwijs aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Sander Dekker het startsein voor een koersbepaling voor het curriculum in het funderend onderwijs. Onderdeel van deze koersbepaling is een maatschappelijke dialoog. Lees meer

Evaluatiestudie (tussenmeting) vernieuwde examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zijn de vernieuwde examenprogramma's voor biologie, natuurkunde en scheikunde van kracht. SLO voert een evaluatiestudie uit naar de wijze waarop deze nieuwe programma's worden ingevoerd op scholen. U kunt deelnemen aan de tussenmeting. Lees meer

Voor de Curriculummonitor 2014 zoeken wij bestuurders en schoolleiders in het so, vso of praktijkonderwijs

De Curriculummonitor 2014 wil meer inzicht bieden in de curriculumpraktijk in het so, vso en praktijkonderwijs. We horen graag uw ervaringen zodat we daar met onze adviezen en producten goed bij kunnen aansluiten. Lees meer
  • 26-11-2014 Taalgerichte didactiek en curriculum Lees meer
  • 26-11-2014 Expertbijeenkomst Leerplangesprek op school Lees meer
  • 27-11-2014 Scholenbijeenkomst 21e eeuwse vaardigheden Lees meer