100e school lid van Vereniging NLT

Op 17 maart jl. heeft de 100ste school zich laten registreren als lid van de vereniging NLT. Door als school lid te worden van de vereniging kan de school meebepalen hoe NLT zich verder ontwikkelt. Vereniging NLT houdt zich bezig met de kwaliteit van het vak en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van modules. Daarnaast draagt zij zorg voor de database met modules en docentenhandleidingen en behartigt ze de belangen van het vak, van de NLT-docenten en van de TOA’s. Lees meer

Advies examenprogramma informatica havo/vwo

Het advies over het examenprogramma informatica in havo/vwo en de invoering ervan is voltooid. Op 29 maart neemt Alida Oppers, directeur-generaal po en vo, het advies namens de staatssecretaris in ontvangst. Het zal haar worden aangeboden door prof. dr. Erik Barendsen, voorzitter van de vakvernieuwingscommissie informatica. Lees meer

Model 21e eeuwse vaardigheden

SLO presenteert in samenwerking met Kennisnet een nieuw model van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben. Het gaat om vaardigheden als creatief en probleemoplossend denken en handelen,  kritisch denken en zelfregulering, maar ook de verschillende onderdelen van digitale geletterdheid: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.  Lees meer

Eindadvies met enthousiasme ontvangen

Vandaag presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn eindadvies over toekomstgericht onderwijs. Platformvoorzitter Paul Schnabel overhandigde het advies aan staatssecretaris Sander Dekker op het Stanislascollege in Delft. Het advies van het Platform Onderwijs2032 is het afgelopen jaar tot stand gekomen op basis van een maatschappelijke dialoog met talloze gesprekspartners, wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit het buitenland.
Lees meer
  • 19-05-2016 Ontwikkeling Handreiking CKV: wie geeft feedback? Lees meer
  • 25-05-2016 Werkconferentie 'Elk talent telt! Lees meer