Leermiddelenmonitor 15/16

De 'Leermiddelenmonitor 15/16' is gestart! Dé monitor naar omgang met (digitale) leermiddelen in het Nederlandse onderwijs. U kunt een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek leveren door het invullen van een digitale vragenlijst. Graag vragen we daarvoor uw medewerking. Lees meer

SLO zoekt leerplanontwikkelaars/vakexperts (m/v)

Op korte termijn zijn we op zoek naar leerplanontwikkelaars/vakexperts op het gebied van kunst & cultuur (0,8 fte), economie en management & organisatie (1,0 fte) en geschiedenis (1,0 fte). Lees meer

Wat moet, mag en kan in het schoolexamen? Digitale handreikingen SE wiskunde

Om docenten een overzicht te bieden en op weg te helpen over wat moet, mag en mogelijk is in het schoolexamen wiskunde heeft SLO digitale handreikingen ontwikkeld. Er zijn digitale handreikingen voor het schoolexamen voor wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo. Lees meer

Leerdoelenkaarten voor 11 vakken online! Overzicht van leerdoelen cruciaal 

SLO stimuleert het curriculumontwerpproces voor gepersonaliseerd onderwijs. In gepersonaliseerd onderwijs is het belangrijk zicht te hebben op de te behalen leerdoelen en het beheersingsniveau. Eén van de manieren om dat overzicht te krijgen, is gebruik te maken van de uitwerkingen van de kerndoelen en eindtermen zoals gepresenteerd op de website leerplaninbeeld.slo.nl. Lees meer
  • 08-12-2015 BSM netwerkdag Lees meer
  • 08-12-2015 Werkbijeenkomst doorgaande leerlijnen kunstvakken Lees meer
  • 10-12-2015 Jubileumconferentie Curriculum van de toekomst Lees meer
  • 28-01-2016 Wiskundeconferentie vmbo en onderbouw havo/vwo Lees meer