Leernetwerken formatief evalueren in the picture

SLO is met de VO-raad twee leernetwerken Formatief Evalueren gestart. Het doel van deze leernetwerken is het opzetten en uitvoeren van een plan van aanpak om formatieve evaluatie schoolbreed te implementeren. OCW heeft docenten van drie scholen uit de leernetwerken, SLO'er Gerdineke van Silfhout en Judith Gulikers van Universiteit Wageningen laten interviewen over formatief evalueren en de leernetwerken. Lees meer

Status tussendoelen kernvakken

De tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven op de website Leerplan in beeld.
Lees meer

Helen Zegelaar wint Nationale Scheikundeolympiade 2017

Helen Zegelaar (17 jaar, 6V) van het Bernardinuscollege in Heerlen is de winnaar van de 38e Nationale Scheikundeolympiade (NSO). De NSO werd gehouden van 8 t/m 15 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Aan de NSO-voorrondes deden zo’n 4000 scholieren mee. Aan de finale hebben 14 jongens en 5 meisjes deelgenomen; 14 uit 6 vwo en 5 uit 5 vwo. Lees meer

Natuur en techniek in het po gepeild

Op 31 mei publiceerde de Inspectie van het Onderwijs als onderdeel van Peil.onderwijs het peilingsonderzoek Natuur en Techniek. Peil.Natuur en Techniek geeft inzicht in het aanbod van basisscholen, de prestaties van leerlingen in groep 8 en de trends ten opzichte van de vorige peilingen in 2008 en 2010. Lees meer
  • 28-06-2017 Onderwijs Research dagen 2017 Lees meer
  • 28-09-2017 Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming Lees meer
  • 28-09-2017 Netwerkdag taal in het basisonderwijs Lees meer
  • 29-09-2017 Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo Lees meer
  • 12-10-2017 G/tl-conferentie 'Kansen bieden, kansen grijpen' Lees meer
  • 12-10-2017 Conferentie Bijzonder begaafd Lees meer
  • 07-11-2017 Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po Lees meer
  • 14-11-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Eindhoven Lees meer
  • 15-11-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Arnhem Lees meer