Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Regionale bijeenkomsten Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Meer weten en uitwisselen over passend onderwijs en (hoog)begaafdheid? Dat kan tijdens de gratis regionale middagconferenties die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Lees meer

Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum

Nederlandse leraren en schoolleiders vragen om heldere kaders en een gedeelde visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Dit blijkt uit de Curriculumspiegel 2015, die SLO vandaag publiceert. Uit dit rapport spreekt een grote behoefte aan meer en beter maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken, en betere aansluiting van toetsen op curriculumdoelen. Ook zijn investeringen in de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders op curriculumgebied onmisbaar voor kwaliteitsverbetering.
Lees meer

Resultaten lezersonderzoek Tijdschrift Taal

Begin dit jaar heeft SLO een lezersonderzoek uitgezet onder de lezers van Tijdschrift Taal. De online enquête is door zo'n 200 lezers ingevuld, waarvoor hartelijk dank. Op basis van de resultaten van het online lezersonderzoek heeft SLO in samenwerking met LOPON2 en EDventure besloten het tijdschrift te continueren. Lees meer

Toekomst van het funderend onderwijs

Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Op welke wijze zijn deze vaardigheden al beschreven in het curriculum en in hoeverre maken ze deel uit van de lespraktijk? SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het Ministerie van OCW onderzocht wat de rol is van 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Lees meer
  • 04-06-2015 Tl-conferentie 'De toekomst van de tl-leerling' Lees meer