SLO partner van OnderwijsTopTalentPrijs

Ook in 2018 is SLO weer partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juli, materialen insturen tot uiterlijk 15 september. Lees meer

Sietse Dijt winnaar Nationale Scheikundeolympiade 2018

Van de 19 finalisten die deelnamen aan de Nationale Scheikundeolympiade (NSO) 2018 bleek de achttienjarige Sietse Dijt uit Eelde, 6 vwo-leerling van het Maartenscollege in Haren (Gr), de sterkste kandidaat. Hij werd uitgeroepen tot winnaar van de 39e editie van deze olympiade. Lees meer

Vacature: breed inzetbare expert talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid

Op korte termijn zijn we voor de sector voortgezet onderwijs op zoek naar een breed inzetbare expert talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid (0.8 fte, per 1 oktober 2018) Lees meer

Help ons vak maatschappijwetenschappen (nog) beter te maken!

SLO is gestart met een onderzoek naar de manier waarop het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen (per augustus 2017 ingevoerd) in de praktijk ingevuld en gewaardeerd wordt. Doel is om goed zicht te krijgen op de sterke kanten en eventuele knelpunten, zodat duidelijk wordt hoe u als docent ondersteund kunt worden en of het programma (op termijn) eventueel aangepast moet worden. Lees meer
  • 27-09-2018 Masterclasses voor rekencoördinatoren Lees meer
  • 12-10-2018 Opleiders Netwerkdag Jonge kind Lees meer
  • 31-10-2018 Masterclasses voor rekencoördinatoren Lees meer
  • 21-11-2018 Masterclasses voor rekencoördinatoren Lees meer
  • 21-11-2018 Conferentie Formatief toetsen Lees meer