Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden

In het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken. Allard Strijker, leerplanontwikkelaar bij SLO, vindt het belangrijk dat we met elkaar bewust kijken naar de consequenties van de razendsnelle digitale ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Het is de uitdaging voor het onderwijs om antwoorden te vinden op de vraag wat alle leerlingen in die context moeten leren. Lees meer

Aanvragen versneld vwo en verrijkt vwo per 1 oktober 2017

Tussen 1 oktober en 1 november 2017 kunt u weer 'versneld en verrijkt vwo' aanvragen, een van de maatregelen uit het door staatssecretaris Dekker in 2014 gelanceerde plan van aanpak Toptalenten 2014-2018. Lees meer

Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum

De Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van leraren en schoolleiders tot beleidsmakers en bestuurders. Lees meer

Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag

Op 20 september heeft de kick-off plaats van het project Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag. Lees meer
  • 31-10-2017 Masterclass Maatwerk: Formatief evalueren Lees meer
  • 01-11-2017 Werkbijeenkomst PTA voor lichamelijke opvoeding in de tweede fase Lees meer
  • 03-11-2017 Woudschoten Chemie Conferentie 2017 Lees meer
  • 07-11-2017 Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po Lees meer
  • 08-11-2017 Gesprektafels Landelijk Netwerk Taal rond actuele thema's Lees meer
  • 14-11-2017 Training Optimaal inzetten van het schoolexamen Lees meer
  • 14-11-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Eindhoven Lees meer
  • 15-11-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Arnhem Lees meer
  • 23-11-2017 Conferentie 21e eeuwse vaardigheden: De scholen aan zet Lees meer
  • 24-11-2017 Mini-onderwijsconferentie digitale geletterdheid Lees meer