Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag

Op 20 september heeft de kick-off plaats van het project Concretisering examenprogramma informatica havo/vwo: samen aan de slag. Lees meer

Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 2018

Begin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien. Voor de eerste maal in Nederland worden de eindtermen en kerndoelen van diverse leergebieden door leraren en schoolleiders beschouwd en in samenhang met elkaar uitgewerkt als bouwstenen.  Lees meer

Scholen gezocht voor interviews over de beroepsgerichte vakken

SLO zoekt scholen die mee willen werken aan de monitoring van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma's.  Lees meer

Uw product in de Onderwijsinnovatie Etalage? Meld het aan…

De afgelopen jaren zijn talrijke nieuwe initiatieven ontwikkeld die innovatieve technologie in dienst stellen van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair bedoeld zijn. PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, GEU, VDOD, Van Dijk, Iddink en SLO onderkennen dit probleem, en hebben daarom de Onderwijsinnovatie Etalage gelanceerd. Op deze site kunt ook u uw product laten zien als dat innovatieve kwaliteiten heeft. Lees meer
  • 25-09-2017 Conferentie Optimaal voorbereid naar het eindexamen Lees meer
  • 28-09-2017 Netwerkdag taal in het basisonderwijs Lees meer
  • 28-09-2017 Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming Lees meer
  • 29-09-2017 Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo Lees meer
  • 12-10-2017 G/tl-conferentie 'Kansen bieden, kansen grijpen' Lees meer
  • 12-10-2017 Conferentie Bijzonder begaafd Lees meer
  • 31-10-2017 Masterclass Maatwerk: Formatief evalueren Lees meer
  • 01-11-2017 Werkbijeenkomst PTA voor lichamelijke opvoeding in de tweede fase Lees meer
  • 03-11-2017 Woudschoten Chemie Conferentie 2017 Lees meer
  • 07-11-2017 Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po Lees meer