Krijg inzicht in het eindniveau gespreksvaardigheid Engels van uw leerlingen

Internationaal staat Nederland bekend als een land met een hoog beheersingsniveau Engels, maar we beschikken niet over gegevens die ons exact vertellen hoe goed leerlingen Engels kunnen spreken. Informatie over het niveau van Engels bij alle vaardigheden kan relevant zijn voor onderwijsverbeteringen.
Lees meer

SLO-bijdrage verdiepingsfase Onderwijs2032

Vandaag rapporteerden de Regiegroep Onderwijs2032 en de Onderwijscoöperatie tegelijkertijd hun bevindingen van de zogenaamde verdiepingsfase aan staatssecretaris Dekker. SLO heeft inhoudelijke bijdragen geleverd aan de verdiepingsfase. Deze bijdragen en ook de opbrengsten uit onze schoolbezoeken zijn vanaf vandaag beschikbaar. Lees meer

Bezoek ons tijdens de NOT 2017

De NOT 2017: vijf dagen inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daar ontbreekt vanzelfsprekend ook SLO niet. In hal 8, standnr. D010 gaan we graag met u in gesprek over het curriculum van de toekomst. Want vragen rond het curriculum raken de leraar en de leerlingen in de klas, de school als geheel en het landelijke beleid. Lees meer

SLO verlegt koers leermiddelenactiviteiten

De leermiddelmarkt verandert snel: dagelijks komen er nieuwe materialen beschikbaar voor het onderwijsveld, zowel in digitale als papieren vorm of een combinatie ervan. Bovendien ontwikkelen leraren zelf steeds vaker hun eigen lesmaterialen. Deze ontwikkelingen vragen van SLO om haar activiteiten op het gebied van leermiddelen, als belangrijk onderdeel van het curriculum, op een andere wijze vorm te geven en meer in lijn te brengen met deze dynamische markt. Lees meer
  • 08-12-2016 Train de trainer Talentontwikkeling Vmbo Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Doorlopende leerlijnen Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Werken met inhouden en doelen Jonge kind Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Eerste Hulp Bij Curriculumontwikkeling Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Inspiratie voor passend onderwijs Lees meer
  • 25-01-2017 NOT: Talent stimuleren in gesprek met de leerling Lees meer
  • 26-01-2017 NOT: Doorlopende leerlijnen Lees meer
  • 26-01-2017 NOT: Inspiratie voor passend onderwijs Lees meer
  • 27-01-2017 NOT: Computational thinking Lees meer
  • 28-01-2017 NOT: 21e eeuwse vaardigheden Lees meer