Vier medailles voor Nederland op Internationale Biologie Olympiade

Het Nederlandse team heeft op de Internationale Biologie Olympiade een uitstekende prestatie verricht en daarmee vier medailles gewonnen. Niels Appelman en Marieke Smit deden voor de tweede keer mee en hebben beiden een zilveren medaille verdiend. Lieke ten Have en Corijn Rudrum wonnen een bronzen medaille. Lees meer

Nieuwe publicatie: Een verbinding in het vso

Heeft u op uw vso-school leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel waarvoor u de mogelijkheid voor opstroom naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs wilt openhouden? Of heeft uw vso-school als gevolg van een te klein aantal leerlingen de wens om groepen samen te voegen en een meer gedifferentieerd aanbod te bieden? Lees meer

Aan de slag met digitale geletterdheid

Om po- en vo-scholen die aan de slag willen met digitale geletterdheid op weg te helpen heeft SLO geïnventariseerd welke lesmaterialen daarvoor in te zetten zijn. Lees meer

Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Lees meer
  • 25-09-2017 Conferentie Optimaal voorbereid naar het eindexamen Lees meer
  • 28-09-2017 Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming Lees meer
  • 28-09-2017 Netwerkdag taal in het basisonderwijs Lees meer
  • 29-09-2017 Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo Lees meer
  • 12-10-2017 G/tl-conferentie 'Kansen bieden, kansen grijpen' Lees meer
  • 12-10-2017 Conferentie Bijzonder begaafd Lees meer
  • 07-11-2017 Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po Lees meer
  • 14-11-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Eindhoven Lees meer
  • 15-11-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Arnhem Lees meer