Nieuwe historische contexten havo/vwo

Het vak geschiedenis krijgt in de bovenbouw van havo en vwo nieuwe historische contexten. Deze gelden vanaf examencohort 2019-2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft dit besloten, op advies van de door het CvTE ingestelde syllabuscommissie. Lees meer

Leernetwerk schrijfvaardigheid bovenbouw Nederlands en Engels

SLO start samen met Cito een leernetwerk schrijfvaardigheid Nederlands en Engels in de bovenbouw. U kunt hieraan meedoen. Lees meer

Raad van Toezicht SLO versterkt met expertise funderend onderwijs

De Raad van Toezicht van SLO heeft besloten zich te versterken door de benoeming van een lid met praktijkervaring in het funderend onderwijs. Lees meer

Leraren uit de startblokken voor nieuw curriculum

Op 8 maart zijn in Amersfoort ruim 400 mensen uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar gekomen voor de aftrap van Curriculum.nu. De startdag, waar ook minister Slob bij aanwezig was, staat onder andere in het teken van de eerste kennismaking tussen de ontwikkelteams en ontwikkelscholen per leergebied. In het voorjaar van 2019 wordt het resultaat verwacht. Lees meer
  • 21-03-2018 Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio noord Lees meer
  • 22-03-2018 Themabijeenkomst Versneld en verrijkt vwo Lees meer
  • 22-03-2018 Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio midden Lees meer
  • 29-03-2018 VO-congres 2018 In de versnelling Lees meer
  • 03-04-2018 Masterclass Formatief evalueren Lees meer
  • 04-04-2018 Workshop Passende perspectieven Lees meer
  • 05-04-2018 Training Optimaal inzetten van het schoolexamen Lees meer
  • 05-04-2018 LNT netwerkdag voor taalcoördinatoren Lees meer
  • 10-04-2018 Seminar en openbare les Wat werkt als je samenwerkt? Lees meer
  • 10-04-2018 Studiedag Chemieonderwijs in transitie Lees meer