Leernetwerken Formatief Evalueren

Wilt u (meer) werk maken van formatief evalueren? Meldt u zich dan als school aan voor een van de twee leernetwerken Formatief Evalueren. Lees meer

Curriculum in ontwikkeling: scholen in gesprek met SLO

Het curriculum in Nederland is in beweging en SLO, expert in curriculumontwikkeling, beweegt mee. Over de richting en de vorm van de veranderingen en over de rol die wij daarin spelen, praten we met diverse partijen in en rond het onderwijs. We willen daarover ook het gesprek aangaan met leraren en schoolleiders. Hoe kunnen we, samen met het onderwijsveld, nog rijker onderwijs maken? Hiervoor organiseren wij in januari een tweetal landelijke schoolconsultaties. Lees meer

Krijg inzicht in het eindniveau gespreksvaardigheid Engels van uw leerlingen

Internationaal staat Nederland bekend als een land met een hoog beheersingsniveau Engels, maar we beschikken niet over gegevens die ons exact vertellen hoe goed leerlingen Engels kunnen spreken. Informatie over het niveau van Engels bij alle vaardigheden kan relevant zijn voor onderwijsverbeteringen.
Lees meer

SLO-bijdrage verdiepingsfase Onderwijs2032

Vandaag rapporteerden de Regiegroep Onderwijs2032 en de Onderwijscoöperatie tegelijkertijd hun bevindingen van de zogenaamde verdiepingsfase aan staatssecretaris Dekker. SLO heeft inhoudelijke bijdragen geleverd aan de verdiepingsfase. Deze bijdragen en ook de opbrengsten uit onze schoolbezoeken zijn vanaf vandaag beschikbaar. Lees meer
  • 23-01-2017 Curriculum in ontwikkeling Schoolconsultatie vo   Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Werken met inhouden en doelen Jonge kind Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Doorlopende leerlijnen Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Eerste Hulp Bij Curriculumontwikkeling Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Inspiratie voor passend onderwijs Lees meer
  • 25-01-2017 NOT: Talent stimuleren in gesprek met de leerling Lees meer
  • 25-01-2017 Curriculum in ontwikkeling Schoolconsultatie po   Lees meer
  • 26-01-2017 NOT: Doorlopende leerlijnen Lees meer
  • 26-01-2017 NOT: Inspiratie voor passend onderwijs Lees meer
  • 27-01-2017 NOT: Computational thinking Lees meer