Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Expertbijeenkomst Leerplangesprek op school

Op woensdag 26 november 2014 organiseert SLO van 14.00 tot 17.00 uur in Utrecht een expertbijeenkomst over het gesprek in de school over het leerplan. Lees meer

Toekomst van het funderend onderwijs

Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Op welke wijze zijn deze vaardigheden al beschreven in het curriculum en in hoeverre maken ze deel uit van de lespraktijk? SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het Ministerie van OCW onderzocht wat de rol is van 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Lees meer

Inschrijving kick-off Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid geopend

Wilt u weten hoe u (hoog)begaafde leerlingen kunt begeleiden om hun talenten te ontdekken en stimuleren? Of welke recente inzichten u kunt gebruiken om hun talenten verder te ontwikkelen? Wilt u geïnspireerd worden door ervaringen uit de praktijk, waarin het begaafdenonderwijs al op meerdere niveaus van ondersteuning wordt vormgegeven? Lees meer

Taalgerichte didactiek en curriculum

Op 26 november 2014 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs een Landelijke werkconferentie in Slot Zeist over nieuwe ontwikkelingen. Lees meer
  • 23-10-2014 Veldraadpleging Leerplankader Sport, Bewegen & een Gezonde Leefstijl Lees meer
  • 29-10-2014 Veldraadpleging Leerplankader Sport, Bewegen & een Gezonde Leefstijl Lees meer
  • 04-11-2014 Veldraadpleging Leerplankader Sport, Bewegen & een Gezonde Leefstijl Lees meer
  • 11-11-2014 Conferentie Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid (=VOL) Lees meer
  • 12-11-2014 Conferentie Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid (=VOL) Lees meer
  • 13-11-2014 LO2-studiedag Lees meer
  • 26-11-2014 Taalgerichte didactiek en curriculum Lees meer
  • 26-11-2014 Expertbijeenkomst Leerplangesprek op school Lees meer