Raadpleging handreiking schoolexamen CKV

Voor CKV wordt gewerkt aan een digitale handreiking met het oog op het nieuwe examenprogramma havo/vwo. De handreiking is in concept gereed. Graag ontvangen wij commentaar op dit concept. Daartoe organiseert SLO naast een digitale veldraadpleging drie bijeenkomsten in achtereenvolgens Utrecht, Zwolle en Eindhoven. Voor deelname aan een van deze raadplegingen nodigen wij u van harte uit. Lees meer

Krijg inzicht in het eindniveau gespreksvaardigheid Engels van uw leerlingen

Internationaal staat Nederland bekend als een land met een hoog beheersingsniveau Engels, maar we beschikken niet over gegevens die ons exact vertellen hoe goed leerlingen Engels kunnen spreken. Informatie over het niveau van Engels bij alle vaardigheden kan relevant zijn voor onderwijsverbeteringen.
Lees meer

Doe ook mee aan de ontwerpwedstrijd Elk talent telt!

Bruist je groep van talenten en creatieve idee├źn? Doe dan mee aan deze ontwerpwedstrijd! Voor het oplossen van de opdrachten van deze wedstrijd heb je zowel creatieve, praktische als analytische geesten nodig. Kortom: elk talent telt! Lees meer

Internationale expertmeeting rond STEM

Op 22 en 23 november 2016 organiseren het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht en SLO de CIDREE STEM-deskundigenontmoeting. CIDREE is het verband van samenwerkende Europese leerplaninstituten. STEM (science, technology, engineering, mathematics) is het domein van de b├Ętawetenschappen.  Lees meer
  • 29-09-2016 Samenhang in Taal Lees meer
  • 11-10-2016 Startbijeenkomst Toetsen om te leren Lees meer
  • 11-10-2016 Train de trainer Talentontwikkeling Vmbo Lees meer
  • 13-10-2016 Startbijeenkomst Toetsen om te leren Lees meer
  • 22-11-2016 Uitnodiging: bijeenkomsten LOB en loopbaandossier in de TL Lees meer
  • 22-11-2016 Internationale expertmeeting rond STEM Lees meer
  • 22-11-2016 Vmbo-conferentie: nieuwsgierig naar talent! Lees meer
  • 22-11-2016 Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van PO naar VMBO Lees meer
  • 24-11-2016 Uitnodiging: bijeenkomsten LOB en loopbaandossier in de TL Lees meer
  • 30-11-2016 Landelijke werkconferentie Taalgericht Vakonderwijs 2016 Lees meer