Online workshop computational thinking

Veel scholen vragen zich af hoe zij digitale geletterdheid kunnen integreren in het onderwijs. De vaardigheid van leraren is een aspect dat daarbij een rol speelt. Deze workshop maakt leraren bewust van wat computational thinking is en hoe je hiermee in de klas aan de slag kunt. Lees meer

SLO Context 13, juni 2016 verschenen

De nieuwe SLO Context is verschenen. Het magazine van SLO dat in twee edities verschijnt: voor het primair en voortgezet onderwijs. Lees meer

OESO: 'Nederlandse onderwijsstelsel staat er goed voor'

De OESO heeft een review gepubliceerd over het Nederlands onderwijsstelsel. Ons onderwijsstelsel wordt door de OESO gezien als één van de sterkste van alle 34 lidstaten. Een groot compliment aan alle leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals. Tegelijkertijd doet de OESO een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van vroegselectie, VVE en excellentie, die SLO van harte onderschrijft. Lees meer

Leerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomst

Programmeren is op steeds meer scholen in trek, maar hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Dat kan met de nieuwe leerlijn programmeren die vandaag wordt gepresenteerd door de PO-Raad in samenwerking met SLO en Kennisnet. De leerlijn, die door het onderwijs zelf is ontwikkeld, is voor alle basisscholen beschikbaar en helpt scholen een van de digitale vaardigheden op een gestructureerde en logische manier in het onderwijs te integreren. Lees meer
  • 20-09-2016 Landelijke studiedag BSM/LO2 2016 Lees meer
  • 28-09-2016 Hier havo…, hbo hoort u mij? Lees meer
  • 11-10-2016 Train de trainer Talentontwikkeling Vmbo Lees meer
  • 22-11-2016 Vmbo-conferentie: In je element met je talent! Lees meer