Vervolg curriculumontwikkeling in het PO en VO

De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling. Lees meer

De nieuwe beroepsgerichte programma's onderzocht

Hoe verloopt de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma's? Wat betekent deze vernieuwing voor docenten, leerlingen, schoolleiders en besturen? Vragen die we samen met u willen beantwoorden met de evaluatie van deze vernieuwing in het vmbo.
Maak kans op een boekenbon of steun een goed doel naar keuze!
Lees meer

Winnaars rekenspellenwedstrijd 2017

De afgelopen maanden gingen SLO, Marnix Academie, NVORWO, KlasseTV, WIZZ Spel en 999 Games op zoek naar het beste rekenspel. Liefst 127 spellen heeft de jury mogen ontvangen. Daaruit zijn twaalf winnaars gekozen in verschillende categorieën, zoals het beste, het mooiste en het origineelste rekenspel. Op 17 mei vindt de feestelijke uitreiking plaats op de Marnix Academie in Utrecht. Lees meer

Tweede Kamer zet curriculumherziening door

Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van het Algemeen Overleg van donderdag 20 april. De Kamerleden spraken met staatssecretaris Dekker (OCW) over de volgende stap naar een nieuw onderwijsaanbod, waarvoor de Coördinatiegroep een voorstel heeft ingediend. De Kamer stelt een aantal aanpassingen voor op dit plan. De Tweede Kamer heeft hiertoe een aantal moties aangenomen. Lees meer
  • 31-05-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Steenwijk Lees meer
  • 01-06-2017 Regionale conferentie Passend onderwijs Gouda Lees meer
  • 09-06-2017 NIBI conferentie 2017 - Sport en beweging Lees meer
  • 10-06-2017 Studiedagen vreemde talen Lees meer
  • 12-06-2017 Onderwijs meets Onderzoek Lees meer
  • 28-06-2017 Onderwijs Research dagen 2017 Lees meer
  • 28-09-2017 Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming Lees meer
  • 29-09-2017 Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde Lees meer
  • 12-10-2017 G/tl-conferentie 'Kansen bieden, kansen grijpen' Lees meer
  • 07-11-2017 Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po Lees meer