De derde consultatiefase is geopend ! Geef uw feedback voor 14 november

Van 3 t/m 5 oktober 2018 kwamen de leraren en schoolleiders van alle ontwikkelteams bij elkaar voor de derde ontwikkelsessie. De teams hebben verder gewerkt aan de grote opdrachten, die de essentie van het leergebied beschrijven. Tot 14 november kunt u uw feedback geven op de opbrengsten: de grote opdrachten van alle leergebieden. Lees meer

Lovende woorden voor winnaars OnderwijsTopTalentPrijs

Op donderdag 11 oktober reikte minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs 2018 uit. Groesjenjka van Beek won de prijs voor het primair onderwijs met haar scriptie over de ervaringsgerichte dialoog in kleuterklassen. In het VO won Josien Boetje met haar werk over een vernieuwende inzet van apps voor het leren van woorden in het vreemdetalenonderwijs. Lees meer

Nieuw examenprogramma bedrijfseconomie van start

Dit schooljaar start op 4 vwo en 4 havo het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie, (ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid). Het nieuwe vak bedrijfseconomie komt in de plaats van management en organisatie. Lees meer

Zeventiende editie van SLO Context is verschenen

In de nieuwe SLO Context portretten van scholen in Asten (po) en Amsterdam (vo), die als ontwikkelschool betrokken zijn bij Curriculum.nu en voor het leergebied Mens & natuur feedback geven op de tussenproducten van de teams. Lees meer
  • 30-10-2018 Curriculum.nu - derde feedbackronde so, vso en sbo Lees meer
  • 30-10-2018 Curriculum.nu - derde feedbackronde praktijkonderwijs Lees meer
  • 31-10-2018 Masterclasses voor rekencoördinatoren Lees meer
  • 01-11-2018 Psychologie op school Lees meer
  • 07-11-2018 Bijeenkomst professionele leergemeenschappen vso Lees meer
  • 14-11-2018 Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling Lees meer
  • 15-11-2018 Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling Lees meer
  • 21-11-2018 Masterclasses voor rekencoördinatoren Lees meer
  • 21-11-2018 Conferentie Formatief toetsen Lees meer
  • 22-11-2018 Conferentie over nieuwe leerweg vmbo Lees meer