SLO Context 14, januari 2017 verschenen

De nieuwe SLO Context is verschenen. Het magazine van SLO dat in twee edities verschijnt: voor het primair en voortgezet onderwijs. Lees meer

Curriculum in ontwikkeling: scholen in gesprek met SLO

Het curriculum in Nederland is in beweging en SLO, expert in curriculumontwikkeling, beweegt mee. Over de richting en de vorm van de veranderingen en over de rol die wij daarin spelen, praten we met diverse partijen in en rond het onderwijs. We willen daarover ook het gesprek aangaan met leraren en schoolleiders. Hoe kunnen we, samen met het onderwijsveld, nog rijker onderwijs maken? Hiervoor organiseren wij in januari een tweetal landelijke schoolconsultaties. Lees meer

Skills voor de toekomst: een onderzoeksprogramma over het leren, ontwikkelen en behouden van vaardigheden

Skills of vaardigheden zijn van groot belang voor het succes van mensen in hun loopbaan, de maatschappij en voor hun welbevinden. Toch weten we nog heel weinig over hoe kinderen en volwassenen skills leren, waar ze dat doen, hoe dat verschilt of overeenkomt bij verschillende typen skills en wat helpt bij het ontwikkelen en behouden van de skills. Lees meer

Leernetwerken Formatief Evalueren

Wilt u (meer) werk maken van formatief evalueren? Meldt u zich dan als school aan voor een van de twee leernetwerken Formatief Evalueren. Lees meer
  • 19-01-2017 Extra bijeenkomsten over LOB en loopbaandossier in de TL Lees meer
  • 23-01-2017 Curriculum in ontwikkeling Schoolconsultatie vo   Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Werken met inhouden en doelen Jonge kind Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Doorlopende leerlijnen Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Inspiratie voor passend onderwijs Lees meer
  • 24-01-2017 NOT: Eerste Hulp Bij Curriculumontwikkeling Lees meer
  • 25-01-2017 NOT: Talent stimuleren in gesprek met de leerling Lees meer
  • 25-01-2017 Curriculum in ontwikkeling Schoolconsultatie po   Lees meer
  • 26-01-2017 NOT: Doorlopende leerlijnen Lees meer
  • 26-01-2017 NOT: Inspiratie voor passend onderwijs Lees meer