Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken

Onderwijspartijen werden daags voor het debat in de Tweede Kamer over de herzieningen van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs verrast door het annuleren ervan. In dit overleg zou het voorstel aan de orde zijn waarin leraren in teams bouwstenen gaan ontwikkelen voor een herzien curriculum. Het voorstel is een vervolg op Onderwijs2032. De onderwijspartijen roepen de Tweede Kamer op het voorstel zo spoedig mogelijk te bespreken. Lees meer

Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over vervolg Onderwijs2032 geen doorgang

Het voor vandaag (donderdag 16 februari) geplande Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over het vervolg van Onderwijs2032 heeft geen doorgang gevonden. Enkele organisaties, zoals Leraren in Actie, de vakvereniging Levende Talen en Beter Onderwijs Nederland, hebben afgelopen week de politiek opgeroepen om het debat uit te stellen omdat volgens hen het draagvlak ontbrak. Lees meer

Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer

Op vrijdag 10 februari hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. Lees meer

Verkenning onderwijsfactoren voorkomen dyslexie en dyscalculie

In het Algemeen Dagblad van 9 februari 2017 wordt door drie hoogleraren gesteld dat het feit dat steeds meer kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgen het gevolg is van slecht onderwijs. SLO voerde in 2013 een verkenning uit.
Lees meer

Vacature


Manager VO tweede fase

Manager die veranderingsproces naar ‘delen en verbinden’ kan leiden | Gesprekspartner op de inhoud maar ook integraal manager | Echte teamspeler die samenwerkt om verder te komen!
Lees meer
  • 08-03-2017 Dag van de Cultuureducatie Lees meer
  • 05-04-2017 Masterclass Maatwerk #1: Formatief Evalueren Lees meer
  • 06-04-2017 Netwerkdag voor taalcoördinatoren Lees meer
  • 12-04-2017 Landelijke netwerkdag talentontwikkeling Lees meer
  • 20-04-2017 Netwerkdag voor taalspecialisten Lees meer
  • 28-06-2017 Onderwijs Research dagen 2017 Lees meer