Evaluatie versneld en/of verrijkt vwo

Wat zijn de overwegingen of belemmeringen voor scholen die zich (nog) niet aangemeld hebben voor deze regeling? Dit wil het Kohnstamm Instituut graag van u weten. In opdracht van het Ministerie van OCW evalueert dit instituut de pilot Versneld en/of verrijkt vwo. Lees meer

Vacature: Teamcoördinator HR (32 uur)

Onze professionals zijn ons kapitaal. Zij worden optimaal gefaciliteerd en ondersteund in hun werkzaamheden. HR vervult hierin een belangrijke rol en staat de komende periode onder andere voor de uitdaging het functie- en loongebouw te herijken en de evaluatiesystematiek te herdefiniëren. Heb je hier ervaring mee en inspirerende ideeën over? Dan ben jij de pro-actieve en resultaatgerichte teamcoördinator HR die wij nodig hebben. Lees meer

SLO jaaroverzicht 2017

SLO presenteert in het jaaroverzicht 2017 een selectie van activiteiten, producten en wetenswaardigheden. Lees meer

Minister Slob in gesprek over curriculumontwikkeling op school

Curriculumontwikkeling op school staat in de belangstelling. Hoe biedt een vo-school ruimte aan vernieuwing terwijl zij tegelijkertijd de samenhang in het onderwijsprogramma bewaakt? Op 9 april bezochten Minister Slob en de directie van SLO het Corderius College in Amersfoort om deze vraag te stellen aan docenten en de schoolleiding. Lees meer
  • 11-04-2018 Workshop Het taalonderwijs onder de loep Lees meer
  • 18-05-2018 ECENT/ELWIeR conferentie 2018 Lees meer
  • 25-05-2018 Presentatie burgerschap Lees meer
  • 06-06-2018 Studiemiddag Schrijven in de vakken Lees meer
  • 13-06-2018 Lezing Getalbegrip in groep 5 Lees meer
  • 19-06-2018 Film- en gespreksavond: Aanvankelijk leren lezen Lees meer