Eindadvies met enthousiasme ontvangen

Vandaag presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn eindadvies over toekomstgericht onderwijs. Platformvoorzitter Paul Schnabel overhandigde het advies aan staatssecretaris Sander Dekker op het Stanislascollege in Delft. Het advies van het Platform Onderwijs2032 is het afgelopen jaar tot stand gekomen op basis van een maatschappelijke dialoog met talloze gesprekspartners, wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit het buitenland.
Lees meer

SLO zoekt leerplanontwikkelaar/vakexpert economie en management & organisatie (m/v)

Op korte termijn zijn we op zoek naar een breed inzetbare leerplanontwikkelaar/vakexpert op het gebied van economie en management & organisatie (1,0 fte). Lees meer

Wat moet, mag en kan in het schoolexamen? Digitale handreikingen SE wiskunde

Om docenten een overzicht te bieden en op weg te helpen over wat moet, mag en mogelijk is in het schoolexamen wiskunde heeft SLO digitale handreikingen ontwikkeld. Er zijn digitale handreikingen voor het schoolexamen voor wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo. Lees meer

Deelnemen aan onderzoek naar mondelinge taalvaardigheid

Mondelinge taalvaardigheid, luisteren, gesprekken en spreken blijken vaak geen onderdeel uit te maken van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Wanneer je bedenkt welke plek mondelinge taal in onze samenleving heeft - samenwerken, je mening te delen, je gevoelens en gedachten uiten - is dit eigenlijk verrassend. Bovendien is mondeling taalvaardig zijn voorwaardelijk voor het lezen en schrijven. Scholen zijn zoekende hoe ze dit taalonderdeel doelgericht in hun onderwijsaanbod kunnen opnemen.
Lees meer
  • 16-03-2016 Verdiepende informatiebijeenkomst wiskundeprogramma's havo/vwo Lees meer
  • 05-04-2016 Studiedag Chemie in bedrijf: ondernemend onderwijs en onderzoek Lees meer
  • 05-04-2016 Landelijke netwerkdag Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling Lees meer
  • 10-05-2016 Vooraankondiging landelijke studiedag BSM 2016 Lees meer