Onderzoek naar stand van zaken wiskunde A, B, C en D

Met ingang van dit schooljaar (2015-2016) zijn de vernieuwde examenprogramma's voor wiskunde A, B, C, en D van kracht. SLO voert een evaluatiestudie uit naar de wijze waarop deze nieuwe programma's worden ingevoerd op scholen. De gegevens die uit de studie worden verkregen, worden gebruikt om waar nodig het proces van invoering van de nieuwe examenprogramma's te bevorderen. Doe mee aan de startmeting monitoring invoering wiskunde in dit verband en maak kans op een iPad Pro! Lees meer

Programmeren voor kleuters: aan de slag met algoritmen

Basisschoolbesturen hebben zelf lessen programmeren voor de allerkleinsten gemaakt. Zonder dat er een beeldscherm aan te pas komt, leren zelfs kleuters denken als een apparaat. 'Een computer denkt namelijk ook in stapjes.'  Lees meer

Schoolexamenvak Technologie en Toepassing: pilotscholen gezocht

Welke school doet vanaf het schooljaar 2016/2017 mee met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing? Sinds schooljaar 2014/2015 nemen 12 BCP-scholen deel aan een pilot voor het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenprogramma T&T. Deze pilotgroep wordt nu uitgebreid met maximaal 12 nieuwe scholen ter bevordering van de diversiteit. Lees meer

Powermeeting Onderwijs op maat

SLO organiseert in samenwerking met de partners Bureau ICE, CPS, Docentplus , ICLON en Platform VVVO een Powermeeting. Deze vindt plaats op 30 mei 2016 bij SLO, Lange Viestraat 371, zaal 2, te Utrecht van 13.00 tot 16.00 uur. De bijeenkomst is gericht op het elkaar als partners informeren over de activiteiten op het gebied van opbrengstgericht werken, differentiëren en onderwijs op maat. 
Lees meer
  • 25-05-2016 Middagconferentie 'Versnellen & Verrijken' Lees meer
  • 25-05-2016 Werkconferentie 'Elk talent telt! Lees meer
  • 25-05-2016 Presentatie leerlijn programmeren Lees meer
  • 30-05-2016 Powermeeting Onderwijs op maat Lees meer
  • 01-06-2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Lees meer
  • 07-06-2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Lees meer
  • 20-09-2016 Landelijke studiedag BSM 2016 Lees meer