Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Evaluatiestudie (tussenmeting) vernieuwde examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zijn de vernieuwde examenprogramma's voor biologie, natuurkunde en scheikunde van kracht. SLO voert een evaluatiestudie uit naar de wijze waarop deze nieuwe programma's worden ingevoerd op scholen. U kunt deelnemen aan de tussenmeting. Lees meer

Voor de Curriculummonitor 2014 zoeken wij bestuurders en schoolleiders in het so, vso of praktijkonderwijs

De Curriculummonitor 2014 wil meer inzicht bieden in de curriculumpraktijk in het so, vso en praktijkonderwijs. We horen graag uw ervaringen zodat we daar met onze adviezen en producten goed bij kunnen aansluiten. Lees meer

Expertbijeenkomst Leerplangesprek op school

Op woensdag 26 november 2014 organiseert SLO van 14.00 tot 17.00 uur in Utrecht een expertbijeenkomst over het gesprek in de school over het leerplan. Lees meer

Toekomst van het funderend onderwijs

Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Op welke wijze zijn deze vaardigheden al beschreven in het curriculum en in hoeverre maken ze deel uit van de lespraktijk? SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het Ministerie van OCW onderzocht wat de rol is van 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Lees meer
  • 04-11-2014 Veldraadpleging Leerplankader Sport, Bewegen & een Gezonde Leefstijl Lees meer
  • 07-11-2014 Begeleidersnetwerkdag Jonge Kind Lees meer
  • 11-11-2014 Conferentie Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid (=VOL) Lees meer
  • 12-11-2014 Conferentie Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid (=VOL) Lees meer
  • 13-11-2014 LO2-studiedag Lees meer
  • 26-11-2014 Taalgerichte didactiek en curriculum Lees meer
  • 26-11-2014 Expertbijeenkomst Leerplangesprek op school Lees meer
  • 27-11-2014 Scholenbijeenkomst 21e eeuwse vaardigheden Lees meer