Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

SLO zoekt Informatiemedewerker Leermiddelen (m/v)

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Wij geven inhoud aan leren op basis van onze positie in de driehoek tussen onderwijspraktijk, wetenschap en overheid. We leveren expertise op het terrein van doelen, inhouden en organisatie van leren, in Nederland en daarbuiten. Lees meer

Deelnemen aan onderzoek naar mondelinge taalvaardigheid

Mondelinge taalvaardigheid, luisteren, gesprekken en spreken blijken vaak geen onderdeel uit te maken van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Wanneer je bedenkt welke plek mondelinge taal in onze samenleving heeft - samenwerken, je mening te delen, je gevoelens en gedachten uiten - is dit eigenlijk verrassend. Bovendien is mondeling taalvaardig zijn voorwaardelijk voor het lezen en schrijven. Scholen zijn zoekende hoe ze dit taalonderdeel doelgericht in hun onderwijsaanbod kunnen opnemen.
Lees meer

Regionale bijeenkomsten Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Meer weten en uitwisselen over passend onderwijs en (hoog)begaafdheid? Dat kan tijdens de gratis regionale middagconferenties die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Lees meer

Toekomst van het funderend onderwijs

Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Op welke wijze zijn deze vaardigheden al beschreven in het curriculum en in hoeverre maken ze deel uit van de lespraktijk? SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het Ministerie van OCW onderzocht wat de rol is van 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Lees meer