Oproep: praat de komende weken mee over Onderwijs2032

De Onderwijscoöperatie en de Regiegroep Onderwijs2032 roepen leraren, schoolleiders, leerlingen, bestuurders en andere geïnteresseerden op om de komende weken mee te praten over het advies van het Platform Onderwijs2032.
Dit advies over de onderwijsinhoud van de toekomst werd afgelopen januari overhandigd aan staatssecretaris Dekker en wordt op dit moment verder uitgediept.
Lees meer

Conferentie 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk

Steeds meer scholen zien het belang in van 21e eeuwse of algemene vaardigheden en willen er meer aandacht aan besteden in hun lesprogramma. Daarbij lopen ze tegen allerlei vragen aan: wat bedoelen we er concreet mee, wat is er al of niet nieuw aan, hoe kunnen we de vaardigheden inpassen in het onderwijsprogramma van de vakgebieden zonder dat het extra tijd kost, hoe kunnen we leerlingen volgen in hun ontwikkeling, hoe pakken andere scholen dit aan? Lees meer

Krijg inzicht in het eindniveau gespreksvaardigheid Engels van uw leerlingen

Internationaal staat Nederland bekend als een land met een hoog beheersingsniveau Engels, maar we beschikken niet over gegevens die ons exact vertellen hoe goed leerlingen Engels kunnen spreken. Informatie over het niveau van Engels bij alle vaardigheden kan relevant zijn voor onderwijsverbeteringen.
Lees meer

Nederland gastland van 14e IJSO in 2017

Water en Duurzaamheid is het thema van de 14e International Junior Science Olympiad (IJSO), die in 2017 in Nederland wordt gehouden; voor de eerste keer in een West-Europees land. De voorronde wordt gehouden op één dag: dinsdag 17 januari 2017. In februari vindt een feestelijke landelijke prijsuitreiking plaats, waarvoor alle scholen die deelgenomen hebben aan de voorronde worden uitgenodigd.
Lees meer
  • 01-11-2016 Cursus "Van start met BSM en LO2" Lees meer
  • 22-11-2016 Uitnodiging: bijeenkomsten LOB en loopbaandossier in de TL Lees meer
  • 22-11-2016 Internationale expertmeeting rond STEM Lees meer
  • 22-11-2016 Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van PO naar VMBO Lees meer
  • 24-11-2016 Uitnodiging: bijeenkomsten LOB en loopbaandossier in de TL Lees meer
  • 30-11-2016 Landelijke werkconferentie Taalgericht Vakonderwijs 2016 Lees meer
  • 01-12-2016 Uitnodiging: bijeenkomsten LOB en loopbaandossier in de TL Lees meer
  • 08-12-2016 Train de trainer Talentontwikkeling Vmbo Lees meer