Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Gouden medaille en beste meisje bij de Internationale Biologie Olympiade

Bij de Internationale Biologie Olympiade in Aarhus, Denemarken heeft de 17-jarige Christine Moene uit Wageningen de 13e plaats wereldwijd behaald. Zij ontving voor deze uitstekende prestatie een gouden medaille. Christine is het beste meisje van de 240 topbiologieleerlingen uit 61 deelnemende landen. De drie andere teamleden behaalden eveneens goede resultaten. Quinten Rutgers (56e) scoorde zilver en Gosse Sjoerd Bootsma (80e) en Bram Vermeulen (81e) ontvingen een bronzen medaille. Lees meer

Deelnemen aan onderzoek naar mondelinge taalvaardigheid

Mondelinge taalvaardigheid, luisteren, gesprekken en spreken blijken vaak geen onderdeel uit te maken van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Wanneer je bedenkt welke plek mondelinge taal in onze samenleving heeft - samenwerken, je mening te delen, je gevoelens en gedachten uiten - is dit eigenlijk verrassend. Bovendien is mondeling taalvaardig zijn voorwaardelijk voor het lezen en schrijven. Scholen zijn zoekende hoe ze dit taalonderdeel doelgericht in hun onderwijsaanbod kunnen opnemen.
Lees meer

Regionale bijeenkomsten Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Meer weten en uitwisselen over passend onderwijs en (hoog)begaafdheid? Dat kan tijdens de gratis regionale middagconferenties die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Lees meer

Toekomst van het funderend onderwijs

Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Op welke wijze zijn deze vaardigheden al beschreven in het curriculum en in hoeverre maken ze deel uit van de lespraktijk? SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het Ministerie van OCW onderzocht wat de rol is van 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Lees meer
  • 08-09-2015 Een leven lang hoogbegaafdheid in ontwikkeling Lees meer
  • 13-10-2015 Nederlands van 14 - 18: een discussie over het taalcurriculum van de toekomst Lees meer