Veiligheid

4 januari 2024

Leren betekent je mogelijkheden vergroten, onbekend terrein verkennen en risico's nemen. Risico's nemen hoort bij het leven en is goed om te doen. Met regels en afspraken worden de grootste risico’s beperkt. Thuis en op school wil je kinderen en jongeren leren hoe ze veilig en verantwoord met risico’s omgaan. Onderwijs over veiligheid betekent dat kinderen van jongs af aan spelen en bewegen en veilig hun grenzen verkennen. Het betekent ook dat ze oog leren hebben voor de veiligheid van anderen.
Veiligheid kent twee kernen:

Veiligheid kent twee kernen:

Fysieke veiligheid

In de kern fysieke veiligheid leren kinderen en jongeren hun mogelijkheden te vergroten, onbekend terrein verkennen, risico's nemen. Binnen onderwijs willen we zorgen dat kinderen en jongeren verantwoord leren omgaan met risico's, zonder te vervallen in risicomijdend gedrag.

Fysieke veiligheid kent drie subkernen:

  • risico's inschatten
  • preventie
  • EHBO / behandeling

Veiligheid in het verkeer

In de kern veiligheid in het verkeer is aandacht voor het leren over en het zijn van verkeersdeelnemer. Voor leerlingen in het primair onderwijs gaat verkeerseducatie altijd over veilig deelnemen aan het verkeer als passagier, voetganger of fietser. Het doel van verkeerseducatie is om veilig gedrag in het verkeer te versterken.

In deze kern is aandacht voor het verbeteren van veiligheidsbewustzijn, het vergroten van de verkeerskennis, het aanleren van verkeersvaardigheden en het aannemen van een positieve houding ten aanzien van veilig verkeersgedrag.

Veiligheid in het verkeer kent drie subkernen:

  • je veilig gedragen als passagier
  • je veilig gedragen als voetganger
  • je veilig gedragen als fietser