Thema's

4 januari 2024

Een gezonde leefstijl werken we in dit leerplankader uit aan de hand van zeven thema's.

Elk thema bestaat uit meerdere, samenhangende kernen en subkernen. De subkern werken we uit in inhouden voor verschillende levensfasen. De kernen, subkernen en inhouden vormen een samenhangend geheel voor het thema.

De zeven thema’s geven een doorgaande lijn aan in de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, om hun welbevinden te bevorderen en om hen te helpen weloverwogen te kiezen in hun leefstijl.

Aandachtspunten

De doorlopende leerlijnen in het leerplankader gezonde leefstijl geven globaal aan wanneer je welke vaardigheden en attitudes van kinderen en jongeren kunt verwachten. Het zijn geen doelen die leerlingen per se op dat moment moeten beheersen.
Het gaat niet om verplichte doelen voor leerlingen, zoals kerndoelen en eindtermen. De doelen van dit curriculum zijn een aanbod in een logische leerlijn.
Ontwikkeling in vaardigheden gaat meestal niet lineair en er zijn grote verschillen tussen leerlingen. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer nuances en hoe complexer de situatie waarin ze de vaardigheden toepassen. Vaardigheden rond gezonde leefstijl liggen op een continuüm: een leerling kan het in bepaalde mate.
Wat een leerling kan of laat zien, hangt af van de situatie waarin de leerling opgroeit, de situatie van de school en de groep, de verwachtingen van anderen, het moment van de dag en de emotionele gesteldheid van de leerling.