Doelgroepen

4 januari 2024

Het curriculum voor een gezonde leefstijl is uitgewerkt voor negen doelgroepen.

Vanaf de voorschoolse opvang tot jongvolwassenen in mbo, hbo en wo geven we een overzicht van inhouden voor een gezonde leefstijl.

Niet elk kind en elke jongere is op hetzelfde moment toe aan dezelfde informatie en vaardigheden om keuzes te maken voor gezond gedrag.

Elke doelgroepbeschrijving geeft de uitwerking van de zeven thema’s in met elkaar samenhangende kernen en subkernen weer. De uitwerking per levensfase kun je flexibel in zetten en je kunt een vorige en volgende fase bekijken voor een doorlopende leerlijn.