referenties

5 februari 2024

Bron, J., Van Lanschot Hubrecht, V., Rodenboog, M., & Keyzer, J. (2006). Gezondheidsbevorderend gedrag (doc, 1.1 MB) (PO/VO). Voorstel voor doorlopende leerlijnen. Enschede: SLO.

CBS. (2012). Overgewicht in Nederland fors toegenomen. Geraadpleegd op: http://www.evmi.nl/voeding-gezondheid/overgewicht-nederland-fors-toegenomen/

Delfos, M. F. (1999-2011, 5e druk). Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Amsterdam: Pearson.

Levensfase. (2014). Geraadpleegd op http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensfase

Laar, M.W. van (red.) Cruts, A.A.N. (red.) Ooyen-Houben, M.M.J. van (red.) Meijer, R.F. (red.) Croes, E.A. (red.) Ketelaars, E.A. (red.) Verdurmen, J.E.E. (red.) Brunt, T. (red.) Sheikh-Alibaks, R. (medew.) Dijk, J.J. van (red.) (2013). De nationale drugsmonitor. Geraadpleegd op http://www.trimbos.nl/projecten-en-onderzoek/nationale-drug-monitor

Rutgers WPF. (2011). Richtlijn seksuele en relationele vorming. Visie, doelen en uitgangspunten. Utrecht: Rutgers WPF. Geraadpleegd op: http://www.rutgerswpf.nl/producten/richtlijn-seksuele-en-relationele-vorming

Singer, E., & Kleerekoper, L. (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Snel, J. (2012). Voorstel voor doorlopende leerlijn 'Hanteren van een gezond en duurzaam voedingspatroon'voor 4 tot18-jarigen in primair, voortgezet en onderbouw middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: Voedingscentrum. Geraadpleegd op: http://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/doorlopende-leerlijn.aspx

Volksgezondheid. (2015). Feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg. Geraadpleegd op https://www.volksgezondheidenzorg.info/