Gezonde leefstijl

4 januari 2024

Een gezonde leefstijl is een kwestie van keuzes maken. Keuze voor gezonde voeding, genoeg bewegen, niet roken, goede relaties. Elk moment van de dag maak je keuzes voor een gezonde leefstijl.
Kinderen en jongeren moeten leren weloverwogen keuzes te maken. Het leerplankader gezonde leefstijl beschrijft wat ze daarvoor moeten weten, kunnen en doen.
Het leerplankader gezonde leefstijl is een handvat voor begeleiders, leraren en mentoren. Het helpt bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen op scholen en biedt structuur bij het ontwikkelen van leermiddelen.
Een gezonde leefstijl werken we in dit leerplankader uit aan de hand van zeven thema’s, die aansluiten op de pijler educatie van de Gezonde School-aanpak. Per thema bepalen we welke inhouden er in elke levensfase van kinderen en jongeren aan bod kunnen komen. De levensfases zijn gekoppeld aan onderwijsniveaus

De thema's zijn:

  • sociale-emotionele ontwikkeling
  • bewegen en sport
  • fysieke veiligheid
  • genotmiddelen
  • persoonlijke verzorging
  • relaties en seksualiteit
  • voeding

In je school moet je de keuzes uit het leerplankader vertalen naar een curriculum, uitgewerkt naar lessen of activiteiten. Sociaal-emotionele ontwikkeling is de basis voor de andere thema’s. Door een integrale aanpak van meerdere thema’s kunnen kinderen en jongeren werken aan een gezonde leefstijl, passend bij hun ontwikkeling.

agenda

nieuws