Gezonde leefstijl

25 juli 2023

Alle kinderen en jongeren, in de voorschoolse periode tot en met het middelbaar en hoger onderwijs, krijgen elk op hun tijd met de verschillende aspecten van 'gezonde leefstijl' te maken. Een gezonde leefstijl is een kwestie van voortdurend keuzes maken in specifieke situaties. Kinderen en jongeren moeten zelf weloverwogen keuzes leren maken ten aanzien van hun leefstijl. Het Leerplankader Gezonde leefstijl beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen.

Het Leerplankader helpt bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen op scholen en biedt structuur bij het ontwikkelen van leermiddelen. In het Leerplankader wordt uitgegaan van zeven thema’s die aansluiten op de pijler educatie van de Gezonde School-aanpak. Per thema is bepaald welke inhouden er in elk deel van de onderwijsketen aan bod komen. De thema's zijn:

  • sociale-emotionele ontwikkeling
  • bewegen en sport
  • fysieke veiligheid
  • genotmiddelen
  • persoonlijke verzorging
  • relaties en seksualiteit
  • voeding

In de praktijk van de school moeten de keuzes uit het leerplankader vertaald worden naar concrete lessen of activiteiten. Door die integrale aanpak (7 thema's) krijgen kinderen en jongeren op maat en passend bij hun leeftijd mogelijkheden om te werken aan een Gezonde Leefstijl.

agenda

nieuws