Aansluiten bij de Gezonde school-aanpak

4 januari 2024

Ieder kind verdient het om gezond op te groeien en daarmee een optimale kans te hebben op een goede toekomst.

Scholen spelen hierin een belangrijke rol. Kinderen en jongeren brengen er een groot deel van hun tijd door, van kleuterklasleerling tot student. Leren lukt het beste als je je goed voelt, en omgekeerd leidt goed onderwijs tot leerlingen en studenten die beter in hun vel te zitten. Daarom maakt Gezonde School samen met onderwijsprofessionals een gezonde leefstijl vanzelfsprekend voor leerlingen en studenten.

Met de schoolbrede en stapsgewijze Gezonde School-aanpak komt een gezondheidsthema terug in de lessen, in de sociale en fysieke schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Door deze integrale aanpak is de kans op blijvend effect het grootst.

Je kiest als school voor een gezondheidsthema waar op dat moment de grootste behoefte ligt of dat aansluit bij wat de school al doet, zoals bijvoorbeeld Welbevinden, Bewegen en sport, Mediawijsheid of Slaap.

Dankzij de Gezonde School-aanpak krijgt jouw school beter inzicht in hoe het staat met de gezondheid van jouw leerlingen en wat je kunt doen om hun leefstijl te verbeteren. Je kiest hierbij Gezonde School-activiteiten die passen bij jouw school en werkt structureel aan een of meer gezondheidsthema’s. Zo loont je inzet ook op de lange termijn. Werken aan een gezonde leefstijl doe je samen met leerlingen, leraren, schoolmedewerkers en ouders/ verzorgers. De Gezonde School-adviseur van de GGD in de regio kan je hierbij ook helpen.

Werkt jouw school al langer aan een gezonde leefstijl, zet dan de ‘gouden’ stap. De gouden stap helpt je om blijvend aandacht te houden voor één of meer gezondheidsthema’s en deze verder te versterken en borgen. in de lessen, signalering, schoolomgeving en in het beleid. Met de gouden stap verdiep je je binnen een thema of kijk je naar verbinding en verbreding met andere gezondheidsthema’s. Zo kan jouw school nog meer resultaat behalen.

De Gezonde School-aanpak helpt scholen een échte Gezonde School te worden. Als groeiplaats voor een fitte en vitale samenleving. Met gezonde kinderen en jongeren die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl wél vanzelfsprekend is.

Bijna 40% van alle scholen in Nederland werkt al volgens de Gezonde School-aanpak. Meer weten over het schoolbreed werken aan een gezonde leefstijl? Kijk op www.gezondeschool.nl. Ook kun je in het voorjaar weer je belangstelling te registreren om met een financiële impuls aan de slag te gaan via Gezonde School.