Aansluiten bij de Gezonde school-aanpak

18 december 2019

Zorgen voor een gezonde leefstijl is een erg brede en complexe aangelegenheid en is een voortdurend proces. Niet alleen in het onderwijs, maar op allerlei plekken wordt er invloed uitgeoefend op kinderen en jongeren ten aanzien van hun leefstijl en leren zij daarover. Het is aan de scholen om binnen dat geheel hun bijdrage te bepalen. Scholen doen dat idealiter door te werken met de Gezonde School-aanpak.

Binnen de Gezonde School-aanpak wordt gewerkt met vier pijlers: signalering, educatie, omgeving en beleid. Dit leerplankader sluit aan bij de pijler educatie. Het leerplankader geeft structuur aan datgene dat aan onderwijs- of ontwikkelingsgerichte activiteiten kan worden aangeboden aan kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Binnen de Gezonde school aanpak worden de thema's waar aandacht aan wordt besteed op de volgende manier benoemd:

Thema's per onderwijs

primair onderwijs

voortgezet onderwijs

mbo

Voeding

Bewegen en sport

Welbevinden

Roken en alcohol

Relaties en seksualiteit

Fysieke veiligheid

Milieu en natuur

Mediawijsheid

Voeding

Bewegen en sport

Welbevinden

Roken-, alcohol- en drugspreventie

Relaties en seksualiteit

Fysieke veiligheid

Werken aan thema Binnenmilieu

Mediawijsheid

Voeding

Bewegen en sport

Welbevinden

Roken, alcohol- en drugspreventie

Relaties en seksualiteit

Fysieke veiligheid

Binnenmilieu

Mediawijsheid


Om praktische redenen wordt de complexiteit van gezondheid en gezonde leefstijl in dit leerplankader teruggebracht door doorlopende leerlijnen uit te werken rond zeven thema's, die herkenbaar zijn vanuit de Gezonde School-aanpak. Omdat de naamgeving voor de thema's niet exact dezelfde is voor de gezonde school-aanpak binnen po, vo en mbo en omdat de thema's zich ook uitstrekken tot de groep 0-4 jarigen en het hoger onderwijs, hanteren we overkoepelende namen voor deze thema's.

Binnen het leerplankader Gezonde leefstijl is de aandacht voor gezonde leefstijl in kinderopvang en onderwijs afgebakend in onderstaande zeven thema's:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Voeding
  • Fysiek actief
  • Persoonlijke verzorging
  • Genotmiddelen
  • Relaties en seksualiteit
  • Veiligheid