Naar een curriculum voor een gezonde leefstijl

4 januari 2024

Een gezonde leefstijl is geen alles-of-niks-kwestie, maar een kwestie van gedrag, een proces van voortdurend keuzes maken in wisselende situaties.

Alle kinderen en jongeren krijgen te maken met aspecten van een gezonde leefstijl.
Om te komen van een curriculum voor een gezonde leefstijl voor de hele school naar een lesopzet in de klas, zijn er hulpmiddelen, op onze website en op de themapagina’s van de Gezonde School.

  • Het leerplankader gezonde leefstijl geeft je structuur en bouwstenen.
  • Op school moet je keuzes maken, om inhouden aan te bieden in een doorlopende lijn.
  • Keuzes worden toegesneden op de situatie van de school en vragen van leerlingen.

Hulpmiddelen voor het maken van een curriculum voor een gezonde leefstijl:

Handleiding ontwikkelkaarten

De ontwikkelkaarten kun je inzetten voor elke vernieuwing of verandering van je onderwijs. Neem bijvoorbeeld meer samenhang tussen de thema’s voor een gezonde leefstijl. Met je team neem je alle vragen van de ontwikkelkaarten door. Vervolgens kies je een tijdpad om jullie keuzes uit te voeren.
De ontwikkelkaarten staan op curriculumontwikkeling op school, waar je meer handvatten vindt voor curriculumontwikkeling.

Leerplan gezonde leefstijl

Deze handreiking is voor scholen in het voortgezet onderwijs die hun onderwijs over gezonde leefstijl beter willen inrichten. In de handreiking vind je een QuickScan, een checklist en een spinnenwebspel. Die helpen je om aan de hand van je visie een samenhangend leerplan te ontwerpen en keuzes te maken voor leermaterialen.

Kompas Gezond Gedrag

Dit instrument is gemaakt voor lerarenteams primair en voortgezet onderwijs. Het helpt je een leerlijn gezondheidsbevorderend gedrag samen te stellen. Met het Kompas zie je welke onderwerpen in welke periode van het jaar een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leefstijl.

Schoolvoorbeelden

Op deze pagina vind je voorbeelden hoe scholen een curriculum voor een gezonde leefstijl vormgeven.