fysiek actief

4 januari 2024

Fysieke activiteit is een wezenlijk bestanddeel van een gezonde leefstijl. Een fysiek actieve leefstijl draagt bij aan kwaliteit van leven of gezondheid in de breedste zin van het woord. Mogelijke invalshoeken van fysiek actief op school zijn:

  1. voldoende bewegen
  2. fitheid verbeteren
  3. beter (cognitief) schools presteren
  4. competentie-ontwikkeling individueel
  5. sportief talent helpen ontplooien
  6. sociale binding bevorderen

Bij het thema Fysiek actief doorloopt de leerling een ontwikkellijn van onbewust doen naar bewust kiezen voor een actieve leefstijl. Hoe ouder de leerlingen, hoe bewuster ze worden van hun fysiek actieve gedrag.

Het thema fysiek actief kent vijf kernen:

Deze vijf thema's verwijzen naar een fysiek actief dagritme op en na school. Onder schooltijd ben je fysiek actief op de leer-/werkplek, tijdens de pauze en bij bewegingsonderwijs. Bij fysiek actief transport gaat het om lopen en fietsen naar en van school. Bij fysiek actief in vrije tijd gaat het om school- en clubsport en zelf bewegen en sporten in je vrije tijd.

Op de leer-/werkplek

Bij fysiek actief op de leer-/werkplek gaat om in een gezonde lichaamshouding zitten, staan en lopen en om tussentijdse beweegmomenten, bijvoorbeeld in het klaslokaal. Tussentijdse beweegmomenten voorkomen te veel zitgedrag. Jonge kinderen vertonen nog natuurlijk beweeggedrag.

Doel is kinderen en jongeren tussentijdse beweegmomenten te leren waarderen en daar bewust voor te kiezen, passend bij een actieve leefstijl.

Tijdens de pauze

Terwijl veel kinderen in het primair onderwijs voor en na schooltijd en tijdens pauzes buiten spelen op het schoolplein, zijn jongeren in voortgezet onderwijs nog maar weinig fysiek actief Actief pauzegedrag hangt samen met de fysieke inrichting van het schoolplein en een sociaal pedagogisch veilige beweegomgeving.

Doel is kinderen en jongeren fysiek actief pauzegedrag leren te waarderen en daar bewust voor te kiezen, passend bij een actieve leefstijl.

Bij bewegingsonderwijs

De bijdrage van bewegingsonderwijs aan het thema fysiek actief is dat kinderen en jongeren verschillende inspanningsniveaus uitvoeren, bijvoorbeeld intensief bewegen, dat ervaren en leren waarderen. Ze ontwikkelen en verkennen hun voorkeuren voor inspanningsniveaus.

Doel is kinderen en jongeren verschillende inspanningsniveaus leren te waarderen en zelf fysiek actieve trainingen leren plannen, uitvoeren en evalueren, passend bij een actieve leefstijl.

Bij transport

Bij fysiek actief transport leren kinderen zelfstandig te fietsen en te lopen naar en van school en kunnen ze de voordelen ervan benoemen

Doel is kinderen en jongeren actief transport leren te waarderen en daar bewust voor te kiezen, passend bij een actieve leefstijl.

In vrije tijd

Kinderenkunnen door hun ouders of verzorgers gestimuleerd worden om deel te nemen aan clubsport en zelf te bewegen in de vrije tijd. Ook de school stimuleert kinderen en jongeren tot bewegen en sport.
Doel is om kinderen en jongeren actief te stimuleren tot het deelnemen aan clubsport en sporten in de vrije tijd.