Peergrouponderwijs

1 maart 2022

Verschillende onderzoeken laten zien dat begaafde leerlingen zich verder ontwikkelen op cognitief gebied als ze verrijken of versnellen in groepen met gelijkgestemden.

Peergrouponderwijs heeft nog meer voordelen. Het is goed voor het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld en het is essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.

In de peergroup kunnen leerlingen in een veilige omgeving hun grenzen verleggen, vaardigheden ontwikkelen, op hun eigen niveau samen leren en uitwisselen op basis van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken. Deze onderwijsaanpassing heeft betrekking op gemiddeld vijf tot tien procent van de leerlingen.

Belangrijke doelen van een peergroup zijn:

  • ontmoeting van ontwikkelingsgelijken;
  • sociale vorming (bijvoorbeeld samenwerken en effectief leren communiceren);
  • emotionele ondersteuning (bijvoorbeeld bevorderen van een growth mindset, om leren gaan met fouten maken);
  • cognitieve uitdaging;
  • bevordering van metacognitieve vaardigheden.

Leerlingen kunnen een gedeelte van de week werken binnen de peergroup, zoals bij een binnen of buitenschoolse verrijkingsgroep/plusklas. Hierin wordt een op de leerlingen afgestemd rijk en gevarieerd aanbod geboden, bij voorkeur tenminste een dagdeel per week. Juist voor onderpresteerders of leerlingen met kenmerken van gedrags- en/of leerproblemen kan een plusgroep een rijke ervaring zijn, waardoor ze weer zin krijgen in leren en een meer positief zelfbeeld kan ontstaan. Deelname aan een deeltijd plusgroep vertaalt zich vaak naar een meer positief functioneren in de eigen groep, mits ook de eigen groepsleraar positief tegenover deelname aan de plusgroep staat. Erkenning van dit belang en een goede afstemming tussen het aanbod en de begeleiding in de plusgroep en de eigen groep dragen bij aan de effectiviteit voor de leerling. Een goede manier om de attitude en de deskundigheid van de groepsleraar positief te beïnvloeden, is het faciliteren van het eenmalig of meerdere keren meedraaien van de groepsleraar in de plusgroep en het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten tussen de begeleider van de plusgroep en de groepsleraren van de leerlingen uit de plusgroep.

Er zijn ook leerlingen die (tijdelijk) beter tot hun recht komen in een speciale klas voor (hoog)begaafden.Dit voltijds HB-onderwijs is er vrijwel de hele week op ingericht om aan te sluiten op de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen.


Afbeelding peergrouponderwijs