Peergrouponderwijs

30 januari 2024

Verschillende onderzoeken laten zien dat begaafde leerlingen zich verder ontwikkelen op cognitief gebied als ze verrijken of versnellen in groepen met gelijkgestemden.

Peergrouponderwijs heeft nog meer voordelen. Het is goed voor het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld en het is essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.

In de peergroup kunnen leerlingen in een veilige omgeving hun grenzen verleggen, vaardigheden ontwikkelen, op hun eigen niveau samen leren en uitwisselen op basis van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken. Deze onderwijsaanpassing gaat over vijf tot tien procent van de leerlingen.

Belangrijke doelen van een peergroup zijn:

  • ontmoeting van ontwikkelingsgelijken;
  • sociale vorming (bijvoorbeeld samenwerken en effectief leren communiceren);
  • emotionele ondersteuning (bijvoorbeeld bevorderen van een growth mindset, om leren gaan met fouten maken);
  • cognitieve uitdaging;
  • bevordering van metacognitieve vaardigheden.

Leerlingen kunnen een gedeelte van de week werken binnen de peergroup, zoals bij een binnen of buitenschoolse plusgroep. Hierin wordt een op de leerlingen afgestemd rijk en gevarieerd aanbod geboden, bij voorkeur tenminste een dagdeel per week. Juist voor onderpresteerders of leerlingen met kenmerken van gedrags- of leerproblemen kan een plusgroep een rijke ervaring zijn, waardoor ze weer zin krijgen in leren en een meer positief zelfbeeld kan ontstaan. Deelname aan een deeltijdplusgroep leidt vaak tot positiever functioneren in de eigen groep, als de groepsleraar positief staat tegenover deelname aan de plusgroep. Erkenning van dit belang en een goede afstemming tussen het aanbod en de begeleiding in de plusgroep en de eigen groep dragen bij aan de effectiviteit voor de leerling. Een goede manier om de houding en deskundigheid van de groepsleraar positief te beïnvloeden, is meedraaien van de groepsleraar in de plusgroep en uitwisselingsbijeenkomsten organiseren tussen de begeleider van de plusgroep en de groepsleraren.

Er zijn ook leerlingen die beter tot hun recht komen in een speciale klas voor (hoog)begaafden.Dit HB-onderwijs sluit voltijds aan op de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen.


Afbeelding peergrouponderwijs