Dagbesteding

25 juli 2023

Het uitstroomprofiel dagbesteding is bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar een vorm van arbeidsgerichte dagactiviteiten.

Het gaat hier vooral om leerlingen die ernstig verstandelijk of meervoudig gehandicapt zijn. Deze leerlingen zijn niet in staat om zelfstandig te werken, ook niet in een aangepaste werkomgeving. Het onderwijs richt zich vooral op zelfredzaamheid, persoonlijkheidsvorming en sociale competenties. Ook voor dit profiel zijn er kerndoelen voor de verschillende leergebieden, leergebiedoverstijgende kerndoelen en kerndoelen gericht op de voorbereiding op vormen van dagbesteding. Deze kerndoelen bieden scholen ruimte om in te spelen op de individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften.

In de deelnotitie Bouwstenen voor het vso: uitstroomprofiel dagbesteding worden leerplankundige aandachtspunten voor dit uitstroomprofiel nader belicht, zoals: inhoud en fasering van het onderwijs, het werken met een ontwikkelingsperspectief en het maken van keuzes voor de toekomst en de vormgeving van maatwerk in leerroutes, het realiseren van stages als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocument.


contactpersoon

Stefanie Kastelein 270