SLO netwerk gespecialiseerd onderwijs

20 maart 2023

Een ontmoetingsplek en kennisplatform

Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s die ook werken met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben? Wil je graag collega`s ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema`s?

Dan is misschien het SLO netwerk gespecialiseerd onderwijs wel wat voor jou! Aanmelden kan door een mailtje met je gegevens (naam, school, sector, telefoonnummer) te sturen naar Irma Munters (i.munters@slo.nl).

Drie keer per jaar organiseren we bijeenkomsten over actuele onderwijskundige thema’s, zoals burgerschap, brede vaardigheden en curriculumontwikkeling (landelijk en op school). Heb je zelf onderwerpen die je graag als school aan de orde wilt stellen, dan kan dat ook.

Trendanalyse (v)so

Deze trendanalyse gaat in op de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Welke ontwikkelingen vinden er plaats? Hoe kun je hierop inspelen in je curriculum en de actualisatie in kerndoelen voor het (v)so?

Op 15 februari 2023 was de negende bijeenkomst van het SLO netwerk gespecialiseerd onderwijs

In de bijeenkomst stond het programma ‘actualiseren kerndoelen’ van SLO centraal. De ruim 30 deelnemers, veelal werkzaam in het sbo, so/vso en pro, kregen informatie over het proces van actualiseren van kerndoelen voor het funderend onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook was er gelegenheid voor inbreng ten aanzien van de huidige kerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde en het uitwisselen van ervaringen rondom de leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid.

contactpersoon

Annette van der Laan klein

Nieuwsbrief gespecialiseerd onderwijs

SLO wil je graag op de hoogte houden van ontwikkelingen en heeft daarom ook een nieuwsbrief voor het gespecialiseerd onderwijs. Hij is geschikt voor iedereen die werkt met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben en verschijnt 4 à 6x per jaar.

toon meer

Sector