Netwerk Gespecialiseerd Onderwijs

14 juni 2022

Een ontmoetingsplek en kennisplatform

Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s die ook werken met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben? Wil je graag collega`s ontmoeten die je inspireren, met je meedenken over actuele inhoudelijke thema`s?

Dan is misschien het Netwerk Gespecialiseerd Onderwijs wel wat voor jou! Aanmelden kan door een mailtje met je gegevens (naam, school, sector, telefoonnummer) te sturen naar Lucy Besseler (l.besseler@slo.nl).

Drie keer per jaar organiseren we bijeenkomsten over actuele onderwijskundige thema’s, zoals burgerschap, brede vaardigheden en curriculumontwikkeling (landelijk en op school). Heb je zelf onderwerpen die je graag als school aan de orde wilt stellen, dan kan dat ook.

Trendanalyse (v)so

Deze trendanalyse gaat in op de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Welke ontwikkelingen vinden er plaats? Hoe kun je hierop inspelen in je curriculum en de actualisatie in kerndoelen voor het (v)so?

Op 13 juni 2022 was het weer zover. De zevende netwerkbijeenkomst voor so, sbo, vso en pro.

57 leraren en leesconsulenten hadden zich aangemeld voor de netwerkbijeenkomst van 13 juni 2022, georganiseerd door het SLO netwerk gespecialiseerd onderwijs. Drie enthousiaste sprekers kwamen aan het woord en spraken vanuit hun expertise over leesbevordering.

contactpersoon

32

Nieuwsbrief gespecialiseerd onderwijs

SLO wil je graag op de hoogte houden van ontwikkelingen en heeft daarom ook een nieuwsbrief voor het gespecialiseerd onderwijs. Hij is geschikt voor iedereen die werkt met leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben en verschijnt 4 à 6x per jaar.

toon meer

Sector