Kunst en cultuur vso

9 oktober 2023

thema's

formatief evalueren

Je toetsbeleid en toetsen (weer) in dienst van het leren stellen, dat wil elke leraar en schoolleider wel. Formatief evalueren staat daarom volop in de schijnwerpers.

kunst-cultuur

over het leergebied in so/vso

Hoe draagt cultuuronderwijs bij aan de drie hoofddoelen van het onderwijs? Wat moet er wettelijk gezien en waar zit ruimte?

zie ook

Advies ten aanzien van de vakkenstructuur kunstvakken in het voortgezet onderwijs.