Geschiedenis vso

10 mei 2021

thema's

alles over de examenprogramma's

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.

vakvernieuwing geschiedenis

Op deze pagina staat een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op de vakvernieuwing havo/vwo en vmbo.

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.