Arbeidsmarkt

11 april 2024

Leerlingen in het uitstroomprofiel arbeidsmarkt worden voorbereid op loonvormende arbeid. Het kan hier ook gaan om beschermde arbeid in een sociale werkvoorziening. Het gaat om leerlingen die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, maar wèl kunnen werken in functies onder het niveau van de assistent-opleiding, mbo niveau 1. Dit profiel biedt eindonderwijs en is gericht op het ontwikkelen van algemene beroepsvaardigheden. Praktijkvakken, stagevakken en branchegerichte cursussen vormen de rode draad van het onderwijs.

In de deelnotitie Bouwstenen voor het vso: uitstroomprofiel arbeidsmarkt worden leerplankundige aandachtspunten nader belicht, zoals: inhoud en fasering van het onderwijs, leerroutes, loopbaankeuzes van leerlingen en maatwerk, stage als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocument.

De publicatie Stage als leer- en werkomgeving heeft tot doel om scholen te ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages. In de publicatie worden onder andere voorbeeldmatige invullingen gegeven van stage-opdrachten voor assistent-medewerker winkel en assistent-medewerker horeca.

Wil je meer weten over het samenstellen van een praktijkverklaring voor maatwerktrajecten en een overzicht van bestaande branchecertificaten voor vso en praktijkonderwijs, dan verwijzen we je graag door naar de website borispraktijkloket.nl.

Verder heeft SLO zes taakkaarten met werkopdrachten gemaakt die praktische activiteiten bevatten voor de domeinen schoonmaken, koken, verzorgen van plant of dier, klussen in huis en textiel verzorgen. Leerlingen kunnen met deze taakkaarten zelfstandig aan de slag. De taakkaarten zijn praktisch, sluiten aan bij de doelen voor taal en rekenen (1F) en passen bij uitstroom in de sectoren consumptief, groen, techniek en zorg & welzijn. Bij de kaarten hoort een korte handleiding voor de docent waarin de doelen voor de werkopdrachten zijn opgenomen, onderverdeeld naar de domeinen.


contactpersoon

Stefanie Kastelein 270