10 stappenplan leergebiedoverstijgende kerndoelen


In 10 stappen naar een uitwerking van de leergebiedoverstijgende kerndoelen.

Om scholen te ondersteunen bij het vormgeven en uitwerken van de leergebiedoverstijgende kerndoelen naar onderwijsaanbod, heeft SLO een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan bestaat uit 10 stappen.
Per fase vind je informatie over de stappen, toelichtingen en beschikbare instrumenten. Klik op de fases in onderstaand figuur om bij deze informatie te komen.

Uitwerking fases voorbereidingsfase planningsfase realisatiefase evaluatiefase borgingsfase