Rekenen-wiskunde vso

11 september 2020

thema's

Thema_Rekenachterstand

rekenachterstand bij leerlingen

Rekenachterstand kan ontstaan doordat leerlingen bepaalde leerstof niet is aangeboden of doordat een leerling bepaalde leerstof niet op het juiste niveau beheerst.

Thema_Rekenachterstand

rekenen in andere vakken

Rekenen in andere vakken is bedoeld voor (reken)coördinatoren, schoolleiding en betrokken docenten die zich inzetten om rekenen in andere vakken vorm te geven.

Thema_Rekenachterstand

rekenboog.zml

Rekenboog.zml bevat katernen met uitwerkingen voor de gehele groep van zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar.

TI_shutterstock_154155695

passende perspectieven taal & rekenen

In iedere klas zitten wel leerlingen die moeite hebben met het behalen van de fundamentele doelen van het Referentiekader taal en rekenen. Hoe help je deze leerlingen verder?