Mens & natuur in vso

16 augustus 2021

thema's

formatieve toetsing

Formatieve toetsing is een verzamelterm voor toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen.

agenda

nieuws