Nederlands praktijkonderwijs

10 mei 2021

thema's

basistaal

Dit thema biedt informatie, tips en voorbeelden, bedoeld om het spellen, formuleren en lezen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren.

samenhang

Aan de slag met twee vormen van samenhang in het taalonderwijs: samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de overige vakken.

laaggeletterdheid

Om goed te kunnen participeren in de samenleving is geletterdheid onontbeerlijk: leerlingen moeten leren omgaan met een grote diversiteit aan gesproken en geschreven teksten.

meertaligheid

Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de toekomst een gegeven: een grote groep leerlingen spreekt thuis een andere taal

leestips