Vakspecifieke trendanalyse (Nederlands)

25 juli 2023

In de vakspecifieke trendanalyse Nederlands vind je een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in het curriculum van Nederlands. Deze trendanalyse omvat het primair en voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Op deze website kun je vinden wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, en wat de uitdagingen zijn waar het onderwijs op leerplanniveau voor staat.

  • Welke informatie staat er in de trendanalyse voor het schoolvak Nederlands?
  • Wat is - op basis van een BUG (Beoogd-Uitgevoerd-Gerealiseerd) analyse - de stand van zaken van het schoolvak Nederlands?
  • Wat zijn de uitdagingen voor het schoolvak Nederlands?
  • Wat is de relatie tussen de vakspecifieke trendanalyse Nederlands en andere door SLO uitgevoerde analyses op het curriculum?

In 2015 verscheen de eerste vakspecifieke trendanalyse Nederlands (VTA Nederlands). In de 2017 de tweede. De informatie op deze website is gebaseerd op de meest recente versie.

Vakspecifieke trendanalyse van SLO

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied. Er zijn dus voor alle vakgebieden publicaties met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. Het gaat in een trendanalyse om:

  • de stand van zaken van het beoogde curriculum, zoals dat is beschreven is in officiële documenten;
  • het uitgevoerde curriculum, zoals geïnterpreteerd door leraren en uitgevoerd in de schoolpraktijk;
  • het gerealiseerde curriculum, zoals ervaren door leerlingen en docenten en blijkt uit de resultaten.

Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het curriculum van het vakgebied en actuele ontwikkelingen vanuit beleid, praktijk en wetenschap die implicaties kunnen hebben voor het vakgebied beschreven. Elke trendanalyse wordt afgesloten met curriculaire uitdagingen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Inge Jansen 270