Meertaligheid in primair en voortgezet onderwijs


Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
20 maart 2019

Deze notitie gaat in op meertaligheid: wat is het, en hoe speelt het een rol in zowel de samenleving als in het onderwijs? Wat is het overheidsbeleid rond meertaligheid: hoe is meertaligheid uitgewerkt in de huidige leerplankaders en welke plek heeft het in de Nederlandse wet? Ook de rol van meertaligheid in de Nederlandse onderwijspraktijk en de natuur van de meertalige leerling komen aan bod. Tot slot worden vanuit wetenschappelijke inzichten argumenten aangedragen om meertaligheid in het curriculum op te nemen.


auteur SLO: Jantien Smit
auteur extern: Nederlof, N.
jaar van uitgave: 2018

Nederlof, N., & Smit, J. (2018). Meertaligheid in primair en voortgezet onderwijs: een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen. Enschede: SLO.


toon meer