doelen van het taalonderwijs binnen pro

30 juli 2020

Voor praktijkonderwijs verwijzen we je graag door naar pagina Praktijkonderwijs.

Het project Passende Perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau (1F/2F) niet zullen halen op de verwachte leeftijd. Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

Je zou ook kunnen kijken op Leerplan in Beeld.