Het leesonderwijs in primair en voortgezet onderwijs: een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen


20 maart 2019
Korte beschrijving van het leesonderwijs in po en vo, met onder andere aandacht voor het wettelijk kader, stand vanzaken in de onderwijspraktijk en aanbevelingen voor een curriculum begrijpend lezen.

jaar van uitgave: 2018

Hoogeveen, M. (2018). Het leesonderwijs in primair en voortgezet onderwijs: een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen. Enschede: SLO.