Meertaligheid en onderwijs


30 november 2020
contact: Inge Jansen

Dit boek is een bundel van allerlei artikelen over meertaligheid en onderwijs. Wetenschappers, docenten en beleidsmakers bekijken meertaligheid in het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. Diverse vraagstukken worden dus besproken vanuit diverse onderwijspraktijken. Zo wordt de huidige onderwijspraktijk in diverse landen bekeken en worden sociale en cognitieve voordelen van meertaligheid benoemd.

Dit boek biedt aanbevelingen voor beleidsmakers, docenten en ouders die zich bezighouden met meertaligheid. De belangrijkste aanbeveling is dat meertaligheid, zowel in de klas als daarbuiten, verwelkomd en gestimuleerd moet worden.


Jaar van uitgave: 2018

Agirdag, O., & Kambel, E.-R. (Reds.). (2018). Meertaligheid en onderwijs: Nederlands plus. Amsterdam: Boom.