Taalonderwijs: een kwestie van ontkavelen


30 november 2020

De taalverwerving op scholen is in verregaande mate verkaveld over verschillende vakgebieden, (deel)vakken, doeltalen en deelcursussen. In deze uitgave schetsen twee lectoren hoe zij zich een vruchtbare verkaveling van het taalonderwijs voorstellen met het doel het onderwijs in taal en taalverwerving beter samen te laten gaan.


Jaar van uitgave: 2011

Van Gelderen, A. J. S., & Van Schooten, E. J. (2011). Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen: Openbare les in duplo. Rotterdam: Rotterdam University Press.