Integratie van fictie- en literatuuronderwijs met gespreksvaardigheden en schrijfvaardigheid


een verkenning van praktijkgerichte initiatieven
23 juni 2022
Verkennende literatuurstudie, bedoeld om te inventariseren welke initiatieven van domeinintegratie in de praktijkgerichte literatuur beschreven zijn en wat daarvan de opbrengsten zijn. Hiermee wordt beoogd om zowel trends als hiaten in kaart te brengen: wat gebeurt er al in de praktijk, en wat nog niet? Welke inzichten en mogelijkheden levert dat op? In deze rapportage worden eerst de achtergronden en werkwijze van deze literatuurstudie beschreven, waarna op basis van de resultaten eerste conclusies getrokken worden en enkele aanbevelingen gedaan worden.

auteur extern: Schrijvers, M.
jaar van uitgave: 2018

Schrijvers, M. (2018). Integratie van fictie- en literatuuronderwijs met gespreksvaardigheden en schrijfvaardigheid. Enschede, SLO.