Formatief evalueren Nederlands

12 december 2019

Wat is formatief evalueren? Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als docent:

  • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
  • de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.

Als docent begeleid je dus het leerproces van leerlingen en integreer je feedback in iedere fase van het doceer-leerproces, waarbij leerlingen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld.

Formatieve evaluatie in het taalonderwijs

Veel docenten zouden formatieve evaluatie meer willen inbedden in hun lespraktijk, maar hebben behoefte aan meer houvast hierbij. Op deze website vind je inspirerende voorbeelden, achtergrondinformatie en uitwerkingen hoe je formatieve evaluatie in kunt zetten binnen het taalonderwijs op de basisschool en het schoolvak Nederlands op het voortgezet onderwijs.

Drie voorbeelden werkten we verder uit:

  • Voor het po: het voeren van leesgesprekken met een of enkele leerlingen, waarbij je zicht krijgt op leesvoorkeuren en vaardigheden van leerlingen.
  • Voor het po: het schrijfonderwijs met peer response.
  • Voor het vo: werken aan schrijfvaardigheid door goede leerdoelen en succescriteria op te stellen en door goede docent-, peer- en zelffeedback te (leren) geven.

Bekijk dit informatieve filmpje over effectieve feedback in het onderwijs:

geselecteerde documenten

Formatieve evaluatie in het leesonderwijs (pdf, 927 kB)

In dit artikel gaat Carmen Damhuis in op de vragen ‘Wat is formatieve evaluatie?’ en ‘Hoe kan formatieve evaluatie specifiek in het leesonderwijs ingezet worden?’. De auteur bespreekt een aantal recente en relevante onderzoeken naar formatief evalueren in het leesonderwijs. Wat kunnen we uit deze onderzoeken leren voor de onderwijspraktijk?

Formatief evalueren. Hoe pak ik dat aan in mijn les? (pdf, 456 kB)

Meer en beter formatief evalueren kan het aantal summatieve toetsmomenten terugbrengen. Die tijd kunnen we in het onderwijs goed gebruiken voor daadwerkelijk leren. Maar hoe pak je dat concreet aan? In dit artikel illustreren Gerdineke van Silfhout en Mirjam Arnolds met concrete lesvoorbeelden hoe leerlingen werken aan gestelde leerdoelen en hoe zij die door middel van effectieve feedback ook kunnen behalen.

agenda

nieuws

relevante SLO-publicaties

toon meer

Leerplankundig thema