Formatief evalueren Nederlands

9 juni 2022

Door formatief te werken in mijn taalles zijn instructie en evaluatie veel meer verbonden.” Leraar po

Je toetsbeleid en toetsen (weer) in dienst van het leren stellen, dat wil elke leraar en schoolleider wel. Formatief evalueren staat daarom volop in de schijnwerpers. Het invoeren ervan is nog een zoektocht voor veel leerkrachten en schoolleiders. Hoe pak je dat aan in je taalonderwijs? Wat werkt? Op deze website lees en zie je wat formatief evalueren (niet) is. Hoe je het in het taalonderwijs vormgeeft. Waarom het een krachtig middel is om de kwaliteit van je taalonderwijs te versterken.

Wat is formatief evalueren (niet)?

Formatief evalueren staat in dienst van leren. Het biedt leraar en leerlingen inzicht in het leerproces. Formatief evalueren heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Er is sprake van een cyclisch proces gericht op verder leren. Het gaat om doelgericht in plaats van toetsgericht onderwijs. Daarbij gaan leraar en leerlingen met elkaar in gesprek en geven ze samen het leren vorm.

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als leraar:

 • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;
 • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
 • de leerling gerichte instructie, mogelijk feedback geeft en verder op weg helpt.

Formatieve evaluatie in het taalonderwijs

Op deze webpagina's maak je kennis met formatief evalueren in het taalonderwijs. Je vindt er mooie lesvoorbeelden, schoolpraktijken, kaartspellen, werkvormen en interessante publicaties.

Drie voorbeelden werkten we verder uit:

 • Voor het po: het voeren van leesgesprekken met een of enkele leerlingen, waarbij je zicht krijgt op leesvoorkeuren en vaardigheden van leerlingen.
 • Voor het po: het schrijfonderwijs met peer response.
 • Voor het vo: werken aan schrijfvaardigheid door goede leerdoelen en succescriteria op te stellen en door goede docent-, peer- en zelffeedback te (leren) geven.

geselecteerde documenten

 • Formatieve evaluatie in het leesonderwijs
  In dit artikel gaat Carmen Damhuis in op de vragen ‘Wat is formatieve evaluatie?’ en ‘Hoe kan formatieve evaluatie specifiek in het leesonderwijs ingezet worden?’. De auteur bespreekt een aantal recente en relevante onderzoeken naar formatief evalueren in het leesonderwijs. Wat kunnen we uit deze onderzoeken leren voor de onderwijspraktijk?
 • Formatief evalueren in po: werken aan groei
  In deze publicatie lees je over wat formatief evalueren inhoudt en hoe het in het primair onderwijs eruit kan zien.
 • Formatief evalueren in vo: werken aan groei
  In deze publicatie lees je over wat formatief evalueren inhoudt en hoe het in het voortgezet onderwijs eruit kan zien.

agenda

nieuws

toon meer

Leerplankundig thema