vso/pro

1 september 2021

Werk je in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Of werk je in het regulier voortgezet onderwijs en heb je leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas? Dan kan onderstaande informatie handig zijn voor wat je de leerlingen aanbiedt en hoe je het aanbiedt.

Handreikers vso/pro

Taal

Op zoek naar een handig overzicht met aandachtspunten voor taal?
Passende Perspectieven taal helpt scholen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die hulp nodig hebben bij het behalen van (onderdelen op) het referentieniveau 1F of 2F.
De leerjarenoverzichten voor taal helpen scholen bij het plannen en vormgeven van hun onderwijs in de domeinen wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en school. Per leerjaar is voor taal beschreven aan welke leerdoelen gewerkt kan worden. Op deze manier wordt er doelgericht gewerkt, passend bij de uitstroombestemming van de leerling.

Rekenen

In één oogopslag zien wat er bij rekenen allemaal tegelijkertijd aan bod komt?
Passende Perspectieven rekenen helpt scholen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die hulp nodig hebben bij het behalen van (onderdelen op) het referentieniveau 1F of 2F. De leerrouteoverzichten van rekenen zijn per leerjaar uitgeschreven. Ze geven aan op welk moment aan welke rekendoelen gewerkt kan worden, passend bij het uitstroomprofiel van de leerling.

Taal & Rekenen

Tegelijkertijd werken aan praktijk en theorie (taal en rekenen 1F)? Hiervoor heeft SLO zes taakkaarten uitstroom arbeidsmarkt ontwikkeld die leerlingen zo goed als zelfstandig kunnen uitvoeren. Het gaat om taken bij schoonmaken, koken, verzorgen van dieren, verzorgen van planten, klussen in het huis, en textiel verzorgen. Bij de kaarten voor de leerling hoort een korte handleiding voor de docent.
Werkt een leerling (noodgedwongen) vanuit huis? En wil je dat deze leerling toch betekenisvolle en praktische activiteiten kan doen? Maak dan gebruik van de onderstaande taakkaarten waarop taken staan die je vanuit huis kunt doen.

Handreikers vso/vmbo

Taal

Is Nederlands op 2F-niveau nog moeilijk? Dat kan, want een deel van de leerlingen in het vmbo heeft moeite om het 2F-niveau te behalen. Passende Perspectieven helpt scholen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod. Kijk hiervoor bij de leerroutes taal.

Deze lessuggesties laten zien hoe taal in samenhang met profielvakken in leerjaar 3 en 4 van het vmbo-bb/kb aangeboden kunnen worden. De lessuggesties sluiten aan bij de al eerder geformuleerde leerroutes van Passende Perspectieven voor het vmbo.

Rekenen

Is het lastig voor je vmbo-leerling om het 2F niveau te behalen? Maak dan gebruik van Passende Perspectieven vmbo rekenen. Kijk bij de leerroutes en doelenoverzichten van rekenen of maak gebruik van deze lessuggesties.