Expertgroepen (v)so burgerschap en digitale geletterdheid bekend: bekijk hier wie erin zitten!

19 april 2024

Nu de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid zijn opgeleverd, gaan we aan de slag met de functionele kerndoelen voor deze leergebieden.

Nu de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid zijn opgeleverd, gaan we aan de slag met de functionele kerndoelen voor deze leergebieden. De conceptkerndoelen zijn niet geschikt voor leerlingen die zeer moeilijk leren of een meervoudige beperking hebben. Functionele kerndoelen zijn gericht op de praktijk, arbeid- en dagbesteding en een passende plek in de maatschappij.

Twee expertgroepen (v)so gaan aan de slag met deze functionele kerndoelen (concept). Daarin zitten leraren en experts met verschillende achtergronden. Zij zijn geselecteerd op basis van hun expertise en ervaring met een specifieke doelgroep. Voorjaar 2025 leveren zij de functionele kerndoelen (concept) op.

Wil je weten wie in de expertgroepen (v)so burgerschap zitten? Klik dan hier!
expertgroep (v)so BU klein

Wil je weten wie in de expertgroepen (v)so digitale geletterdheid zitten? Klik dan hier!
expertgroep (v)so DG klein


toon meer

Sector

Leerplankundig thema