Kansengelijkheid

1 juli 2020

Kansengelijkheid in het onderwijs

Schoolsucces zou niet afhankelijk moeten zijn van de achtergronden van leerlingen, zoals het inkomen of opleidingsniveau van hun ouders. Maar dat is vaak wél zo en dit probleem wordt niet kleiner.  Integendeel, uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kansenongelijkheid toeneemt in het Nederlandse onderwijs. Op dit moment speelt de achtergrond van leerlingen een te grote rol in schooladviezen, in de verwachtingen van leraren en in het onderwijsaanbod dat kinderen en jongeren krijgen.

Kinderen met dezelfde talenten en capaciteiten hebben recht op gelijke kansen. De achtergrond van een kind mag geen invloed hebben op zijn of haar schoolsucces.

Onderwijskansenbeleid

De Nederlandse overheid streeft naar onderwijs waarin alle leerlingen en studenten zich thuis voelen en het beste uit zichzelf halen, ongeacht hun thuissituatie, talenten of achtergrond. Het bevorderen van kansengelijkheid staat al jaren op de agenda. Het onderwijs heeft daarin een grote rol, maar de aanpak moet breder zijn. Het verbinden van de drie leefwerelden: school, thuis en omgeving, is heel belangrijk.

Kansengelijkheid en talentontwikkeling

Voor gelijke kansen is het soms nodig om leerlingen verschillend te behandelen. Dat doen scholen en leraren óók vanuit het principe van talentontwikkeling. Het is goed om deze twee benaderingen uit elkaar te houden: bij talentontwikkeling staat het aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen en het bieden van maatwerk voorop, bij kansengelijkheid gaat het om het voorkomen of opheffen van de invloed van achtergrondkenmerken.

Wat bevordert kansengelijkheid?

Kansengelijkheid in het onderwijs wordt beïnvloed door heel veel factoren, op het niveau van het onderwijsstelsel, de school en de klas. Leraren hebben een belangrijke rol bij het bieden van gelijke kansen, hun vaardigheden en verwachtingen hebben een grote invloed. Ook is in het curriculum  bijzondere aandacht nodig voor kennis en vaardigheden die niet alle leerlingen van huis uit meekrijgen.

Meer lezen:

thema's

TI_SLO-13

10-14 onderwijs

10-14 onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van klas 1 en 2 zitten samen op school. Primair en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14.

TI_shutterstock_154155695

passende perspectieven taal & rekenen

In iedere klas zitten wel leerlingen die moeite hebben met het behalen van de fundamentele doelen van het Referentiekader taal en rekenen. Hoe help je deze leerlingen verder?