Burgerschap

16 juni 2021

Scholen zijn sinds 2006 verplicht aan burgerschapsonderwijs aandacht te besteden. Er is sindsdien weinig gebeurd aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs.

Naar aanleiding van onder andere de voor Nederland tegenvallende resultaten van de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS-onderzoek) en de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs, die wijzen op stagnatie van de implementatie van burgerschap, heeft de minister van OCW de Onderwijsraad in 2011 verzocht een advies uit te brengen over mogelijke vervolgstappen en vooral mogelijkheden tot ondersteuning van de implementatie van burgerschap in het onderwijs.

Dit advies van de Onderwijsraad is in augustus 2012 uitgebracht en spitst zich toe op drie aanbevelingen die de verdere ontwikkeling van burgerschap moeten ondersteunen:

  1. zet in op steun aan scholen en leraren;
  2. stimuleer systematische kennisopbouw;
  3. bied scholen een inhoudelijk kompas.

Burgerschap in de school

SLO heeft voor de overheid een website ontwikkeld waarin informatie, instrumenten en voorbeelden zijn opgenomen om het proces op school te versterken. Vakportaal burgerschap richt zich op:

  • Het bijeenbrengen van de wettelijke burgerschapsopdracht en de identiteit van de school in een school- en context specifieke visie op burgerschap;
  • Het herleiden van school specifieke doelen uit deze schoolvisie op burgerschap;
  • Het kiezen van interventies om deze doelen te bereiken: binnen vakken, in projecten, in het schoolklimaat en de school als oefenplaats en in buitenschoolse activiteiten;
  • Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van competenties bij leerlingen van burgerschap in relatie tot de daarvoor gestelde doelen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

32

ken jij de nieuwsbrief Burgerschap in de school van SLO?

Met deze nieuwsbrief houden we scholen in het primair en voortgezet onderwijs op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van burgerschapsonderwijs.