Burgerschap

26 oktober 2021

Dinsdag 22 juni 2021 stemde de Eerste kamer in met de `Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs`. De wet is van kracht per 1 augustus 2021. Meer info: Wetsvoorstel Verduidelijking van de burgerschapsopdracht. Zie ook dit artikel uit Van Twaalf tot Achttien.

Het aangescherpte wetsvoorstel biedt duidelijkheid aan scholen wat de gemeenschappelijke kern van burgerschap is en wat er van hen verwacht wordt. Scholen houden nog steeds de ruimte om invulling te geven aan de vormgeving van burgerschap, passend bij hun schoolpopulatie en bij de visie van de school.

De wet introduceert de begrippen `doelgericht`, 'samenhangend' en 'herkenbaar'. Dit doet direct een beroep op de wijze waarop een school haar burgerschapsonderwijs vormgeeft. Van belang daarbij is dat de school een heldere visie ontwikkeld op burgerschap en daarbij heldere burgerschapsdoelen in een doorgaande lijn formuleert. En ook dat de school de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs in kaart brengt en zich inzet om verantwoording hierover af te leggen in schoolplan/schoolgids.

Burgerschap in de school

SLO heeft voor de overheid een website ontwikkeld waarin informatie, instrumenten en voorbeelden zijn opgenomen om het proces op school te versterken. Vakportaal burgerschap richt zich op:

  • Het bijeenbrengen van de wettelijke burgerschapsopdracht en de identiteit van de school in een school- en context specifieke visie op burgerschap;
  • Het herleiden van school specifieke doelen uit deze schoolvisie op burgerschap;
  • Het kiezen van interventies om deze doelen te bereiken: binnen vakken, in projecten, in het schoolklimaat en de school als oefenplaats en in buitenschoolse activiteiten;
  • Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van competenties bij leerlingen van burgerschap in relatie tot de daarvoor gestelde doelen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

32

ken jij de nieuwsbrief Burgerschap in de school van SLO?

Met deze nieuwsbrief houden we scholen in het primair en voortgezet onderwijs op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van burgerschapsonderwijs.