Burgerschap

25 oktober 2022

Burgerschap in de school

SLO ondersteunt scholen met de invulling van hun curriculum voor burgerschap. We hebben voor de onderwijssectoren primair-, voortgezet- en gespecialiseerd onderwijs informatiepagina's op onze website Vakportaal burgerschap.  Er is informatie te vinden over:

  • Het bijeenbrengen van de wettelijke burgerschapsopdracht en de identiteit van de school in een school- en context specifieke visie op burgerschap;
  • Het herleiden van school specifieke doelen uit deze schoolvisie op burgerschap;
  • Het kiezen van onderwijsaanbod om deze doelen te bereiken: binnen vakken, in projecten, in het schoolklimaat en de school als oefenplaats en in buitenschoolse activiteiten.

ken jij de nieuwsbrief Burgerschap in de school van SLO?

Met deze nieuwsbrief houden we scholen in het primair en voortgezet onderwijs op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van burgerschapsonderwijs.