Burgerschap

25 juli 2023

Burgerschap in de school

SLO ondersteunt scholen met de invulling van hun curriculum voor burgerschap. We hebben voor de onderwijssectoren primair-, voortgezet- en gespecialiseerd onderwijs informatiepagina's op onze website Vakportaal burgerschap.  Er is informatie te vinden over:

  • Het bijeenbrengen van de wettelijke burgerschapsopdracht en de identiteit van de school in een school- en context specifieke visie op burgerschap;
  • Het herleiden van school specifieke doelen uit deze schoolvisie op burgerschap;
  • Het kiezen van onderwijsaanbod om deze doelen te bereiken: binnen vakken, in projecten, in het schoolklimaat en de school als oefenplaats en in buitenschoolse activiteiten.