De eerste stap in een vernieuwd curriculum voor leerlingen die zeer moeilijk leren of met een meervoudige beperking

28 maart 2024

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs dat hen helpt in hun ontwikkeling. Ook wanneer je als leerling zeer moeilijk leert of een meervoudige beperking hebt. Wat moet je kennen, kunnen en hebben ervaren in de onderwijsperiode om actief mee te kunnen doen in de samenleving? Wat moet je hebben geleerd voor een goede voorbereiding op passend werk of dagbesteding?

De huidige functionele kerndoelen zijn verouderd, en de conceptkerndoelen voor het primair (speciaal) onderwijs en onderbouw voortgezet (speciaal) onderwijs die gericht zijn op leerlingen die doorstromen naar vervolgonderwijs, zijn niet toereikend voor deze leerlingen. Daarom is het belangrijk dat er actuele functionele kerndoelen komen. 27 maart jl. nam demissionair minister Mariëlle Paul deze functionele kerndoelen (concept) voor Nederlands en rekenen en wiskunde in ontvangst. Een mooie mijlpaal!

Demissionair minister Paul: “De functionele kerndoelen zorgen voor een solide basis voor leerlingen die net op een andere manier kennis tot zich nemen. Elke leerling verdient die basis. Het moet niet uitmaken wie je bent, hoe je leert of in welke klas je zit. Op deze stevige basis kunnen de leerlingen voortbouwen, en hun plek in de maatschappij vinden.“

DSC00069
expertgroepen (v)so leveren functionele kerndoelen (concept) op aan demissionair minister Paul

Vanuit verschillende expertises werken aan actuele functionele kerndoelen 
De geactualiseerde functionele kerndoelen sluiten aan bij de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Na de oplevering daarvan zijn twee expertgroepen (v)so aan de slag gegaan. Leraren en (vak)experts met verschillende achtergronden in het (v)so hebben vanuit hun expertise en ervaring met een specifieke doelgroep gewerkt aan deze functionele kerndoelen (concept) gericht op de onderwijsbehoefte van leerlingen die zeer moeilijk lerend en/of meervoudig beperkt zijn.

En hoe verder?   
Deze functionele kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde zijn nu in concept opgeleverd. Voordat het ministerie van OCW start met het wetstraject, is het belangrijk dat de concepten worden besproken met het onderwijsveld. Begin april bespreken we daarom de bruikbaarheid van deze kerndoelen met scholen en onderwijsprofessionals. Dan praten we ook over hoe de doelen te vertalen zijn naar de onderwijspraktijk. Met de bijdrage van die scholen leveren we nog voor de zomer van 2024 een definitieve set functionele kerndoelen op aan het ministerie van OCW.

Leerlingen behalen doelen op hun eigen niveau 
Functionele kerndoelen zijn praktijkgericht en gericht op relevantie voor arbeid/dagbesteding en een passende plek in de maatschappij. Het zijn streefdoelen voor zeer moeilijk lerende of meervoudig beperkte leerlingen, maar vragen in de onderwijspraktijk om een beredeneerd aanbod voorleerlingen op hun eigen niveau. SLO levert nu de functionele kerndoelen (concept) voor Nederlands en rekenen en wiskunde op, later volgen die ook voor burgerschap, digitale geletterdheid, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en moderne vreemde talen.

Benieuwd geworden naar de functionele kerndoelen (concept)?

DSC00111toon meer