Praktijkgerichte programma's gl en tl


Een praktijkgericht programma is een vak in de gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl) waarin leerlingen in de bovenbouw praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende werkvelden. Het programma bestaat uit het uitvoeren van praktische en realistische opdrachten voor externe opdrachtgevers, zoals bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs.

Wat is het doel van dit vak?

Door het praktijkgerichte programma ervaren leerlingen hoe het eraan toegaat in de praktijk en ontwikkelen zij vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, ontwerpen en onderzoeken.

Leerlingen kunnen zich oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Door deze oriëntatie worden zij beter voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs en maken zij hiervoor bewustere keuzes. Daarom staan loopbaanoriëntatie en
-begeleiding (LOB) en programmaspecifieke kennis en vaardigheden centraal in deze opdrachten.

Examenprogramma en handreiking

Het examenprogramma is onderdeel van de handreiking. Dit is een toolkit ter ondersteuning van leraren.

Let op: het examenprogramma heeft een verplichtend karakter. De handreiking geeft voorbeeldmatige aanwijzingen voor de inrichting van het praktijkgerichte programma op school, de vorm en inhoud van onderwijsprogramma en het PTA.

Praktijkgerichte programma’s erkend examenvak vanaf schooljaar 2024-2025

Alle scholen met een gemengde Logo-PGP-GLTL-cmyk_transpleerweg (gl) en/of een theoretische leerweg (tl) mogen vanaf schooljaar 2024-2025 een of meer van de dertien praktijkgerichte programma’s als examenvak aanbieden. De school bepaalt of zij het praktijkgericht programma aanbiedt. Scholen kunnen dus het huidige onderwijsprogramma blijven aanbieden, of het praktijkgerichte programma eraan toevoegen. Leerlingen kunnen een praktijkgericht programma kiezen dat door hun school wordt aangeboden.

groep-zoom