Handreikers talen

19 april 2021

Handreikers talen
vak handreiker ob (onderbouw) bb (bovenbouw)
NE Wil je leerlingen motiveren tot (meer) lezen? Gebruik rijke teksten om juist in deze tijd veel te lezen met leerlingen. x
NE Wil je vanuit een brede visie op taalvaardigheid leerlingen vooral ondersteunen in het lezen, formuleren en spellen? Op Basistaal vind je informatie, tips en voorbeelden. x
NE Wil je weten waar je leerlingen staan én hen verder helpen bij lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid? Maak dan gebruik van deze handige kijkwijzers taal. x x
NE Wil je zowel de lees- als de schrijfvaardigheid van je leerlingen versterken? Ga uit van geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs. x x
MVT Wil je weten waar je leerlingen staan als het gaat om lezen, schrijven, luisteren en spreken? Kun wel wat praktische tips gebruiken hoe je je lesplanning en toetsing kunt afstemmen op de streefniveaus die passen bij jouw leerlingen? Maak dan gebruik van de verschillende praktische online tools die we voor je op een rijtje hebben gezet. x x