Handreikers beroepsgerichte vakken

28 februari 2023

Handreikers beroepsgerichte vakken
vak handreiker ob (onderbouw) bb (bovenbouw)
MK

Ben je als docent op zoek naar geschikte opdrachten waar leerlingen in tweetallen of drietallen zelfstandig mee aan de slag kunnen, en die tegelijkertijd interessant en uitdagend zijn? Maak eens gebruik van de praktische opdrachten (PO)die te vinden zijn in de Handreiking maatschappijkunde van SLO.

(PO) Jongerenprogramma’s op tv
Leerlingen voeren in tweetallen een onderzoekje uit naar de jongerenprogramma’s die in een bepaalde periode op televisie zijn. Dat doen ze aan de hand van een aantal vragen. Ook kiezen ze een jongerenprogramma uit, bekijken dat programma, voeren een aantal kijkopdrachten uit en geven er hun oordeel over. Het eindproduct kan verschillende vormen krijgen. Zie de complete opdracht en het beoordelingsmodel.

(PO) Wat voor werk doe je in je vrije tijd?
Leerlingen werken in drietallen aan een opdracht over wat ze in hun vrije tijd doen (bijbaantje, vakantiewerk of vrijwilligerswerk). Aan de hand van een aantal gerichte vragen bereiden ze een presentatie voor in de klas (of online). Zie de complete opdracht en het beoordelingsmodel.

x