Voorbeeld toetsing

15 juni 2021

We geven een voorbeeld van een situatie waarin je ziet hoe je om kunt gaan met toetsing als je werkt met de focusdoelen rekenen-wiskunde groep 4.

Juf Marloes heeft in haar groep 4 aan de hand van de focusdoelen rekenen-wiskunde gekozen om het leerdoel ‘hele uren, halve uren en kwartieren op een digitale en analoge klok aflezen, noteren en in elkaar omzetten’ in deze periode niet aan te bieden. De leerlingen hebben de opdrachten hierover in het blok in de rekenmethode overgeslagen.
Bij het afnemen van de methodegebonden toets besluit Marloes om de meeste leerlingen toch óók de opgaven over dit leerdoel te laten maken. Zo krijgt ze in beeld of er leerlingen zijn die dit leerdoel al wel beheersen, en ze krijgt zicht op welke leerlingen instructie nodig hebben. Voor enkele zwakkere rekenaars besluit ze om de opgaven in de methodegebonden toets over te laten slaan.

Ook in de toets uit het leerlingvolgsysteem zitten opgaven rondom het leerdoel over de klok aflezen. De leerlingen maken de hele toets, ook de opgaven over klokkijken. Bij het bekijken van de resultaten, is Marloes alert op opvallende signalen, zoals tegenvallende scores op rekenen-wiskunde voor bepaalde leerlingen. Ze gebruikt in overleg met de intern begeleider de analysemogelijkheden om specifieker naar de resultaten op verschillende rekendomeinen te kijken. Zo merkt ze op dat de tegenvallende resultaten voor enkele leerlingen verklaard worden, doordat ze veel opgaven over klokkijken fout hebben gemaakt. Dit is naar verwachting, want ook in de methodegebonden toets had ze dit gezien.

Ze besluit in overleg te gaan met de leerkracht van groep 5 waar deze leerlingen na de zomervakantie in de klas komen. Ze spreken samen af dat Marloes niet nu alsnog tijd gaat besteden aan het leerdoel rondom klokkijken, maar dat dit onderdeel extra aandacht zal krijgen in groep 5. In haar groepsoverdracht neemt juf Marloes op welke leerlingen het specifiek betreft.