Producten bij thema executieve functies

24 maart 2022

Executieve functies helpen leerlingen bijvoorbeeld om taakgericht te werken, om te gaan met hun gevoelens en hun omgeving of om grip te houden op hun eigen leerproces. Het is belangrijk om hieraan aandacht te (blijven) besteden, omdat leerlingen daar gedurende hun hele schoolloopbaan profijt van hebben.

Handreiking executieve functies

Interactieve pdf met elf kaarten waarop beschreven wordt wat de verschillende executieve functies inhouden en hoe je kinderen, in de leeftijd van 2 tot 7 jaar, kunt stimuleren bij de ontwikkeling van de executieve functies/vaardigheden.

Rekenspelletjes voor kleuters: stimuleren van de rekenontwikkeling van jonge kinderen

Publicatie met 25 spelbeschrijvingen van spelletjes die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren op het gebied van rekenen, spel en executieve vaardigheden.

Leerlijn zelfregulering en leerlijn samenwerken

Leerlijnen met aanbodsdoelen waarbij de eerste drie fasen voor primair onderwijs zijn (onder-, midden- en bovenbouw). De leerlijnen maken deel uit van het voorbeeldmatig leerplankader 21e-eeuwse vaardigheden.

Handreiking doelen stellen bij algemene vaardigheden

Handreiking voor leraren en begeleiders van leerlingen om vaardigheden te integreren in je groep of klas. Het helpt je om met je leerlingen doelen te stellen voor algemene vaardigheden (o.a. zelfsturing, sociaal handelen), een plan van aanpak te maken en te reflecteren op hun ontwikkeling.

Aanvullende materialen:

Werken aan executieve vaardigheden

Leeractiviteiten en materialen die zijn ontwikkeld in samenwerking met scholen in het voortgezet onderwijs. Ook in te zetten in de bovenbouw primair onderwijs door gebruik te maken van het palet met vereenvoudigde begrippen of vragen.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied A, B en D

zie ook