Thema's bij NPO

24 maart 2022

Als school in het primair onderwijs heb je de schoolscan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uitgevoerd en daarbij passende interventies gekozen uit de menukaart.


Nu is het tijd voor de uitvoering. SLO biedt als expertisecentrum allerlei producten die scholen kunnen ondersteunen bij de gekozen interventies. Op deze pagina vind je thema's met verschillende producten en informatie van SLO. De producten van SLO zijn geen interventies, maar een hulpmiddel om:

  • bewust te werken vanuit doelen met kennis van (doorgaande) leerlijnen.
  • zicht te houden op je curriculum en de gekozen interventies daarin een plek te geven.

De letters A t/m F verwijzen naar de doelgebieden van de NPO menukaart en geven aan waar thema's en producten van SLO ondersteunend zijn.

Overzicht thema's bij NPO

werken vanuit doelen

Voor het primair onderwijs gelden de kerndoelen van 2006 als wettelijke doelen met aanvullend de referentiekaders taal en rekenen. Daarnaast heeft SLO verschillende uitwerkingen bij deze kerndoelen ontwikkeld, die elk een specifieke toepassing hebben.

het jonge kind

Als je met kinderen van 2 tot en met 7 jaar werkt, ben je zeer bewust bezig met het afstemmen van je onderwijs op zowel de individuele behoeften als de mogelijkheden van alle leerlingen in je groep. Zij bevinden zich vaak in uiteenlopende ontwikkelingsfasen.
Doelgebied: A, B, C, D en F

doorstroom

Als leraar kijk je verder dan de ontwikkeling van leerlingen binnen jouw groep: je werkt op school immers aan een doorgaand leerproces over een langere periode. Ook geef je aan welke mogelijke voorsprong of vertraging leerlingen hebben opgelopen in hun ontwikkeling en welke maatwerkoplossingen zijn aangeboden. 
Doelgebied: B en F

maatwerk

Het tempo waarin je de lesstof aanbiedt is niet voor iedere leerling in je groep passend. Voor deze leerlingen is maatwerk nodig. Hiervoor heeft SLO uiteenlopende producten ontwikkeld, zoals Passende perspectieven, leerroutes en verrijkend maatwerk.
Doelgebied: B

volgen ontwikkeling leerling

Er zijn allerlei manieren om de ontwikkeling van je leerlingen te volgen. Hoe vertaal je deze informatie naar keuzes voor je curriculum? SLO heeft als expertisecentrum verschillende producten ontwikkeld in het kader van formatieve evaluatie, leerlingvolgsystemen en toetsing.
Doelgebied: B en F

samenhang

Als je in samenhang werkt bij wereldoriëntatie of kunstzinnige oriëntatie, verbind je doelen van deze domeinen op een betekenisvolle manier met doelen van taal en rekenen.
Doelgebied: A en B

kansengelijkheid

Hoe krijg jij oog voor verschillen en hoe kun je vanuit het curriculum keuzes maken die kansengelijkheid voor alle leerlingen bevorderen? 
Doelgebied: B

basisvaardigheden

Er zijn verschillende manieren waarop je taal- en rekenvaardigheden, burgerschap en digitale geletterdheid kunt versterken in je onderwijs.
Doelgebied: B

sociaal-emotionele, creatieve en fysieke ontwikkeling

Naast aandacht voor doelen en lesstof, heb je als leerkracht ook oog voor de bredere ontwikkeling van leerlingen. 
Doelgebied: A en C

executieve functies

Executieve functies zijn vaardigheden zoals taakgericht werken, omgaan met gevoelens en grip houden op het eigen leerproces.
Doelgebied: A, B en D