Toetsmatrijs fictie

13 december 2019

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld. De toetsmatrijs Fictie is een voorbeeld van hoe een toetsmatrijs eruit zou kunnen zien. In dit geval zijn de subvaardigheden en kenmerken van de taakuitvoering Leesvaardigheid 2F - lezen van fictionele teksten uit het referentiekader als uitgangspunt genomen. Creatief schrijven is dus niet opgenomen.

Invulbare toetsmatrijs

Je kunt de invulbare toetsmatrijs voor het onderdeel fictie downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert je de toetsdoelen en legt je de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast.

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hiernaast is ook een voorbeeldmatige uitwerking in concrete examenopdrachten van de toetsdoelen bij fictie te downloaden.

Let wel: zowel het examenprogramma als het referentiekader geven geen voorschriften over het aantal te lezen boeken en de mate waarin de werken van erkende literaire kwaliteit zijn.