Algemene informatie

27 juli 2023

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. Op deze website vindt u daarom de laatste stand van zaken over de wettelijke eisen van het examen, de examenprogramma's, richtlijnen, suggesties en voorbeeldmatige uitwerkingen voor het vak Nederlands in het vmbo.

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde exameneenheden vastgesteld. Daardoor hebben scholen ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. Maar valide en betrouwbare schoolexamens ontwikkelen is niet eenvoudig. Er moet aan veel zaken gedacht worden:

 • Wat moet/mag/kan ik toetsen in het schoolexamen?
 • Wanneer, hoeveel en hoe vaak moet ik toetsen?
 • Toetst elke school elke leerling op dezelfde wijze en hoe dan?
 • Hoe ziet een goede toets en beoordeling eruit?
 • Welke afspraken rondom het schoolexamen moet ik op school maken?

De handreiking heeft nadrukkelijk geen verplichtend karakter, maar biedt je als docent, schoolleider en educatieve uitgever extra input en de mogelijkheid om:

 • specifieke informatie bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen gericht te zoeken;
 • verschillende onderdelen met elkaar te vergelijken;
 • worksheets en formats te downloaden;
 • voorbeeldopdrachten en -uitwerkingen te bekijken;
 • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
 • bepaalde onderdelen af te drukken.

Opbouw handreikingen

Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen zowel op papier (het basisdocument) als in digitale vorm aangeboden en ze vullen elkaar aan. De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

Het basisdocument bevat alle essentiële informatie over het schoolvak ten behoeve van de inrichting van het schoolexamen. Je treft de link naar het document rechts op deze website.