NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid

19 oktober 2023

Specificatie in syllabus en referentiekader

De syllabus geeft een specificatie voor deze exameneenheid, die ook richting kan geven aan de schoolexamens. Ook het referentiekader Mondelinge taalvaardigheid - luisteren 2F kan richting geven.

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid ​bb ​kb gl/tl

De kandidaat kan:

  • luister- en kijkstrategieën hanteren;
  • compenserende strategieën kiezen en hanteren;
  • het doel van de makers van een programma aangeven;
  • de belangrijkste elementen van een programma weergeven;
  • een oordeel geven over een programma en dit toelichten;
  • een instructie uitvoeren.
​X ​X ​X

De kandidaat kan:

  • de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de massamedia verspreid wordt. ​
​X ​X

Verplicht of optioneel in het schoolexamen

  • Voor de gemengde en theoretische leerweg is de exameneenheid verplicht in het schoolexamen.
  • Voor de kader- en beroepsgerichte leerweg geldt dat de exameneenheid verplicht is in het schoolexamen wanneer de school het centrale examen Nederlands op papier afneemt. Neemt de school het centraal examen digitaal af, dan is deze exameneenheid optioneel.

Reden om luister- en kijkvaardigheid op te nemen in het schoolexamen

  • andere aspecten van luister- en kijkvaardigheid toetsen dan in het centraal examen, zoals luisteren als lid van een live publiek, zoals het begrijpen van een les, voordracht of toespraak en luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal, in een omgeving waarin storende en/of afleidende geluiden kunnen voorkomen.