NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

13 december 2019

Leerlingen moeten zelfstandig de verschillende stappen bij het maken van het sectorwerkstuk kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp, doel en publiek bepalen, relevante vragen formuleren, informatie verzamelen, resultaten verwerken, de onderzoeksvragen beantwoorden, de informatie kunnen presenteren, mondeling en schriftelijk, en reflecteren op het proces.

NE/V/1 Verwerven, verwerken en
verstrekken van informatie
​bb kb ​gl/tl

​De kandidaat kan zelfstandig 
informatie verwerven, verwerken
en verstrekken in het kader van 
het sectorwerkstuk.

​X

Verplicht in schoolexamen

Deze exameneenheid dient getoetst te worden in het schoolexamen, maar geldt alleen voor de gemengde en theoretische leerweg.

Het sectorwerkstuk

Onder Oriëntatie op leren en werken en onder Loopbaanoriëntatie en begeleiding vindt je meer informatie over de visie op LOB en nog meer concrete suggesties voor LOB bij Nederlands. Daarnaast kan je gebruik maken van de Leergang LOB die SLO heeft ontwikkeld bij de concretisering van LOB naar de lespraktijk in het algemeen.

Voorbeeldmatige uitwerking

Toetsdoel ​Voorbeeldopdracht schoolexamen

​De leerling kan op basis 
van documentatie een
tekst schrijven over een 
gekozen of voorgeschreven
onderwerp, die past bij een specifiek publiek.

  • ​Een brochure, internettekst of artikel schrijven over een
  • bepaald onderwerp voor een 
    bepaald publiek.