Beoordeling en becijfering fictie

13 december 2019

Voor de beoordeling van fictie zijn de kenmerken van de taakuitvoering Lezen van fictie 2F van het referentiekader taal bruikbaar.

Beoordelen van verschillende vaardigheden

Als gekozen wordt voor een mondeling examen (bijvoorbeeld Pecha Kucha, boekenpitch, mondelinge presentatie) is het raadzaam om de toetsdoelen heel zorgvuldig te definiëren en niet verschillende doelen te dienen. Hoewel het efficiënt kan lijken voor de docent, is het goed om de inhoud (fictie) en de mondelinge vaardigheid afzonderlijk te beoordelen.

Beoordeling door middel van de kijkwijzer

De kenmerken van de taakuitvoering zijn in de kijkwijzer Beter zicht op het referentiekader Taal geordend en overzichtelijk gepresenteerd.

De kijkwijzer Lezen van fictie kan behulpzaam zijn bij het samenstellen van een beoordelingsmodel. De kijkwijzer is namelijk geen kant-en-klaar beoordelingsmodel, omdat categorieën als inhoud ontbreken, alsook een normeringsvoorstel waarin de weging van de verschillende onderdelen is opgenomen. Daarnaast is ook creatief schrijven niet uitgewerkt.

Becijfering

Een vuistregel voor de beoordeling van een leerlingprestatie kan zijn dat voor een voldoende prestatie op niveau 2F een leerling minstens driekwart van de taakkenmerken op dat niveau moet laten zien. Maak hierover in de vaksectie afspraken.

Je kunt het referentiekader, de toetsmatrijs en de kijkwijzers downloaden in het rechtermenu.