Afname en toetsevaluatie fictie

13 december 2019

Hieronder volgen enkele vragen over de voorbereiding en afname:

  • Is het voor de leerling duidelijk wat de toets inhoudt en wat de beoordelingscriteria zijn waarop de leerling wordt beoordeeld en is de bijbehorende weging bekend?
  • Hebben leerlingen zich op de toets kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door het maken van verwerkingsopdrachten of een fictiedossier voor het mondelinge gesprek?
  • Worden zowel het proces bijvoorbeeld van lees- en smaakontwikkeling als product meegenomen in de beoordeling? Hoe vindt de afname van de toets in dat geval plaats? Vindt de afname plaats in de toetsperiode of gedurende het jaar? Is het fictiedossier, de boekdoos etc. niet slechts een handelingsdeel voor het mondelinge gesprek dat volgt?
  • Maken leerlingen hun producten individueel of in duo's/groepjes? Houden ze hun presentatie alleen of in duo's? Welke gevolgen heeft dat voor de afname?

Hieronder volgen enkele vragen over de toetsevaluatie:

  • Meet de toets de behandelde leerstof en de beoogde leerdoelen, vertaald in toetsdoelen en criteria? Dekt de toets bijvoorbeeld de omschreven taakkenmerken van het referentiekader op 2F en de beschreven taakkenmerken van de exameneenheid Fictie?
  • Wie beoordeelt de toets? Een of meerdere docenten? Heeft de (mede)leerling daarbij ook een rol? Bijvoorbeeld bij het beoordelen van boekenpitches, mondelinge presentaties of boekdozen? Komen meerdere beoordelaars tot dezelfde beoordeling? Interpreteren de beoordelaars de criteria op eenzelfde manier?
  • Zijn de toetsprestaties van alle leerlingen vergelijkbaar, bijvoorbeeld bij de keuze voor een onderwerpen, thema's of boeken, gedichten, films etc.?

Zie voor meer informatie Schoolexamens vmbo: borging kwaliteit.